Dé belangenorganisatie voor een optimaal ondernemingsklimaat voor cybersecuritybedrijven

Cyberveilig Nederland zet zich in voor het vergroten van kwaliteit en transparantie in de cybersecuritysector. We delen onze kennis en kunde en laten zien dat cybersecurity niet alleen een risico is, maar ook een kans bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Dit alles doen we voor én met onze leden: dienstverleners op gebied van cybersecurity.

MEER INFORMATIE LID WORDEN

Nieuws

25 apr. 2024
Persbericht: Samenwerkingsverband Melissa vindt diverse Nederlandse slachtoffers van ransomwaregroepering Cactus
Uit gezamenlijk onderzoek van cybersecuritybedrijven Fox-IT, Northwave en Content Responders, in het... Lees verder
25 apr. 2024
Inschrijving geopend voor het Nationale Cyber Summer Event: The Future of Human Capital in Cybersecurity
Neem tijdens het evenement deel aan plenaire sessies en breakout-sessies over hoe human capital in cybersecurity... Lees verder
22 apr. 2024
Twee nieuwe SBIR-oproepen: Autonoom delen van dreigingsinformatie & Autonome cybersecurity in IT/OT netwerken
Wil je bijdragen aan een cyberweerbaarder en toekomstbestendig Nederland? Lees verder
18 apr. 2024
Inbreng CVNL bij commissiedebat Online Veiligheid en Cybersecurity
Op 11 april vond het commissiedebat Online Veiligheid en Cybersecurity plaats. Cyberveilig Nederland... Lees verder
15 apr. 2024
Digital Trust Center stimuleert cyberoefenen met nieuwe crisisgame
Cyberoefeningen zijn erg belangrijk om de weerbaarheid en veerkracht van organisaties te vergroten.... Lees verder
5 apr. 2024
Brief Cyberveilig NL aan Autoriteit Persoonsgegevens over vorderen van informatie
Recent heeft de AP gegevens gevorderd bij een incident response bedrijf over een incident bij één... Lees verder
5 apr. 2024
Cyberveilig Nederland is partner geworden van TechDrinks.
In een informele sfeer biedt TechDrinks een inspirerend platform voor het uitwisselen van ideeën,... Lees verder
15 mrt. 2024
Indienen voorstel voor een bijdrage aan de ONE Conferentie 2024
Het Rijk en de gemeente Den Haag nodigen je van harte uit om je voorstel in te dienen voor een bijdrage... Lees verder
12 mrt. 2024
Tweede Kamer debatteert over de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven
De Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven biedt de wettelijke borging voor de activiteiten... Lees verder
8 mrt. 2024
Duidelijkheid over toekomst Nationaal Groeifonds om sloop van innovatieklimaat te voorkomen
Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven... Lees verder
6 mrt. 2024
Whitepaper 'Omgaan met insider threats'
Insiders kunnen een aanzienlijk cybersecurityrisico vormen voor organisaties. De impact van een insider... Lees verder
4 mrt. 2024
NIS2-Quickscan helpt organisaties bij voorbereiding op nieuwe cyberwet
Cyberveiligheid is cruciaal bij de bescherming van de organisatie tegen toenemende cyberdreigingen.... Lees verder
1 mrt. 2024
Cloud soevereiniteit: Europa in actie
Onderzoekers van Clingendael, the Netherlands Institute of International Relations, schreven een beleidsnota... Lees verder
28 feb. 2024
Nieuwe infosheet NIS2 verplichtingen: Zorgplicht
Het is primair van belang dat een organisatie kan aantonen op passende wijze in control te zijn over... Lees verder
23 feb. 2024
Jaarbeeld Ransomware 2023
Samen brengen wij ransomware in Nederland in beeld. Het Jaarbeeld Ransomware 2023 biedt inzicht in ransomware-aanvallen... Lees verder
9 feb. 2024
Overheid maakt duidelijk dat het goed is om te laten zien dat we kwetsbaar zijn
Voor het eerst kiest de MIVD ervoor om een technisch rapport over de werkwijze van Chinese hackers openbaar... Lees verder
8 feb. 2024
AVAQ is lid geworden van Cyberveilig Nederland
AVAQ verbindt zich aan Cyberveilig Nederland Lees verder
7 feb. 2024
2FA publiekscampagne Rijksoverheid 'Dubbel beveiligd, is dubbel zo veilig' van start
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een communicatiecampagne ontwikkeld, onder de titel:... Lees verder
5 feb. 2024
Cyber Security Raad aan nieuw kabinet: Nederland moet meer investeren in digitale veiligheid
Het nieuwe kabinet moet meer doen om Nederland digitaal veiliger te maken. Dit schrijft de Cyber Security... Lees verder
2 feb. 2024
Uitstel NIS2 implementatie
De minister van Jusitie en Veiligheid heeft bekend gemaakt dat de NIS2 implementatie vertraging gaat... Lees verder

Het cybersecurity woordenboek legt zo’n 600 cybersecurity termen uit in begrijpelijke taal

We ontwikkelden dit woordenboek met ruim 60 organisaties in Nederland in nauwe samenwerking met de Cyber Security Alliantie. Hiermee kunnen gebruikers van cybersecuritydiensten makkelijker met specialisten het gesprek aangaan, technische rapporten en adviezen  begrijpen en offertes te beoordelen.

MEER INFORMATIE

Digitale veiligheid als voorwaarde voor digitale transformatie

In 2025…

...
... is het belang van investeren in digitale weerbaarheid breed gedragen en neemt iedereen daar de juiste maatregelen voor
...
... is het ontwikkelen van cybersecurityvaardigheden een vast onderdeel binnen het onderwijs
...
... staat Nederland bekend om haar innovatieve cybersecurity klimaat
...
... is er centrale overheidsregie binnen de departementen
...
... zijn rollen en verantwoordelijkheden strak gedefinieerd

Digitale Binnenhof Academy kent succesvolle start

Digitale Binnenhof AcademyDe Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van Cyberveilig Nederland met zeven andere brancheorganisaties uit de digitale sector. De Academy heeft als doel ongekleurde, betrouwbare en inhoudelijke kennis over de werking van de digitale samenleving over te brengen op politici. Op die manier willen we er voor zorgen dat er goed publiek debat gevoerd kan worden over de digitale toekomst van Nederland.

We organiseren daartoe kennissessies voor kamerleden en doen dit vraaggestuurd. Op basis van de behoefte aan kennis zoeken we in ons netwerk naar onafhankelijke experts die aan deze behoefte een passende invulling kunnen geven.

Meer informatie