Dé belangenorganisatie voor een optimaal ondernemingsklimaat voor cybersecuritybedrijven

Cyberveilig Nederland zet zich in voor het vergroten van kwaliteit en transparantie in de cybersecuritysector. We delen onze kennis en kunde en laten zien dat cybersecurity niet alleen een risico is, maar ook een kans bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Dit alles doen we voor én met onze leden: dienstverleners op gebied van cybersecurity.

MEER INFORMATIE LID WORDEN

Nieuws

24 jul. 2024
Inbreng CVNL bij Europese Commissie inzake uitvoeringverordening NIS2 Digitale Sector
Cyberveilig Nederland heeft de Europese Commissie input gegeven over de uitvoeringsverordening Digitale... Lees verder
22 jul. 2024
Help mee aan de update van het cybersecurity woordenboek 2024
ECP en Cyberveilig Nederland bundelen wederom de krachten om een nieuwe versie van het woordenboek te... Lees verder
22 jul. 2024
Waardevolle lessen die we kunnen trekken uit de wereldwijde computerstoring van afgelopen vrijdag
Afgelopen vrijdag 18 juli werden wereldwijd organisaties getroffen door een computerstoring, veroorzaakt... Lees verder
10 jul. 2024
Wetsvoorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven door de Eerste Kamer aangenomen
Het wetsvoorstel regelt de taken en bevoegdheden van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK)... Lees verder
8 jul. 2024
Subsidie voor samenwerkingsverbanden voor Versterking Cyberweerbaarheid
Met de subsidieregeling stimuleert het Digital Trust Center groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren... Lees verder
1 jul. 2024
Publieke consultatie NIS2 draft implementing act digitale infra
De Europese Commissie heeft eind vorige week de draft implementing act gepubliceerd voor alle sectoren... Lees verder
27 jun. 2024
Cybersecurity Conferentie Beyond Borders: Tackling Emerging Cyber Challenges Together
De tweede Cybersecurity Conferentie georganiseerd door Women4Cyber ​​vindt plaats op 3 en 4 oktober... Lees verder
25 jun. 2024
Uitvraag innovatief project: het versterken van de lokale en regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen
Vanuit de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime zijn er nieuwe subsidiegelden beschikbaar voor innovatieve... Lees verder
19 jun. 2024
Cybersecurity Technologies agenda gepubliceerd
De agenda Cybersecurity Technologies gaat over één van de prioritaire sleuteltechnologieën... Lees verder
18 jun. 2024
TKI Call Cyberweerbaarheid voor kritische ketens en systemen
De TKI Call Cyberweerbaarheid voor kritische ketens en systemen in Energie, Gezondheid & Zorg en... Lees verder
18 jun. 2024
Overheidsbrede Cyberoefening 2024
Op 4 november kun je live of online meekijken met het crisisteam in de studio bij de Overheidsbrede... Lees verder
11 jun. 2024
Cybercrimebeeld Nederland 2024
Het Cybercrimebeeld Nederland (CCBN) schetst een beeld van het cybercrimedomein, specifiek vanuit het... Lees verder
11 jun. 2024
Inbreng CVNL op internetconsultatie Cyberbeveiligingswet (Cbw)
Cyberveilig Nederland heeft, in samenwerking met de werkgroep Public Affairs, een reactie gepubliceerd... Lees verder
5 jun. 2024
National Cyber Summer Event: Strengthening human capital in cybersecurity
Het National Cyber Summer Event 2024 was een succes! Lees verder
31 mei 2024
Jaarbericht 2023 van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
In het jaarbericht doet de RDI verslag van haar werkzaamheden in 2023 en wordt beschreven hoe de netwerken... Lees verder
30 mei 2024
Rapportage Cyberweerbaarheidsnetwerk door de NCTV
Toekomstvisie voor het verbeteren van publiek-private samenwerking t.b.v. het verhogen van de cyberweerbaarheid... Lees verder
29 mei 2024
Onderzoek: Onderwijs en Arbeidsmarkt Cybersecurity
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is onderzoek gedaan naar de Nederlandse... Lees verder
23 mei 2024
Noesis is lid geworden van Cyberveilig Nederland
Noesis is lid geworden van Cyberveilig Nederland Lees verder
22 mei 2024
AKASEC is lid geworden van Cyberveilig Nederland
AKASEC is lid geworden van Cyberveilig Nederland Lees verder
22 mei 2024
Wegwijs worden in cybersecurity financieringsmogelijkheden voor MKB
Wil je wegwijs worden in cybersecurity subsidies? Dan wil je bij het side event van het Nationale Cyber... Lees verder

Het cybersecurity woordenboek legt zo’n 600 cybersecurity termen uit in begrijpelijke taal

We ontwikkelden dit woordenboek met ruim 60 organisaties in Nederland in nauwe samenwerking met de Cyber Security Alliantie. Hiermee kunnen gebruikers van cybersecuritydiensten makkelijker met specialisten het gesprek aangaan, technische rapporten en adviezen  begrijpen en offertes te beoordelen.

MEER INFORMATIE

Digitale veiligheid als voorwaarde voor digitale transformatie

In 2025…

...
... is het belang van investeren in digitale weerbaarheid breed gedragen en neemt iedereen daar de juiste maatregelen voor
...
... is het ontwikkelen van cybersecurityvaardigheden een vast onderdeel binnen het onderwijs
...
... staat Nederland bekend om haar innovatieve cybersecurity klimaat
...
... is er centrale overheidsregie binnen de departementen
...
... zijn rollen en verantwoordelijkheden strak gedefinieerd

Digitale Binnenhof Academy kent succesvolle start

Digitale Binnenhof AcademyDe Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van Cyberveilig Nederland met zeven andere brancheorganisaties uit de digitale sector. De Academy heeft als doel ongekleurde, betrouwbare en inhoudelijke kennis over de werking van de digitale samenleving over te brengen op politici. Op die manier willen we er voor zorgen dat er goed publiek debat gevoerd kan worden over de digitale toekomst van Nederland.

We organiseren daartoe kennissessies voor kamerleden en doen dit vraaggestuurd. Op basis van de behoefte aan kennis zoeken we in ons netwerk naar onafhankelijke experts die aan deze behoefte een passende invulling kunnen geven.

Meer informatie