Dé belangenorganisatie voor een optimaal ondernemingsklimaat voor cybersecuritybedrijven

Cyberveilig Nederland zet zich in voor het vergroten van kwaliteit en transparantie in de cybersecuritysector. We delen onze kennis en kunde en laten zien dat cybersecurity niet alleen een risico is, maar ook een kans bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Dit alles doen we voor én met onze leden: dienstverleners op gebied van cybersecurity.

MEER INFORMATIE LID WORDEN

Nieuws

11 jun. 2024
Cybercrimebeeld Nederland 2024
Het Cybercrimebeeld Nederland (CCBN) schetst een beeld van het cybercrimedomein, specifiek vanuit het... Lees verder
11 jun. 2024
Inbreng CVNL op internetconsultatie Cyberbeveiligingswet (Cbw)
Cyberveilig Nederland heeft, in samenwerking met de werkgroep Public Affairs, een reactie gepubliceerd... Lees verder
5 jun. 2024
National Cyber Summer Event: Strengthening human capital in cybersecurity
Het National Cyber Summer Event 2024 was een succes! Lees verder
31 mei 2024
Jaarbericht 2023 van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
In het jaarbericht doet de RDI verslag van haar werkzaamheden in 2023 en wordt beschreven hoe de netwerken... Lees verder
30 mei 2024
Rapportage Cyberweerbaarheidsnetwerk door de NCTV
Toekomstvisie voor het verbeteren van publiek-private samenwerking t.b.v. het verhogen van de cyberweerbaarheid... Lees verder
29 mei 2024
Onderzoek: Onderwijs en Arbeidsmarkt Cybersecurity
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is onderzoek gedaan naar de Nederlandse... Lees verder
23 mei 2024
Noesis is lid geworden van Cyberveilig Nederland
Noesis is lid geworden van Cyberveilig Nederland Lees verder
22 mei 2024
AKASEC is lid geworden van Cyberveilig Nederland
AKASEC is lid geworden van Cyberveilig Nederland Lees verder
22 mei 2024
Wegwijs worden in cybersecurity financieringsmogelijkheden voor MKB
Wil je wegwijs worden in cybersecurity subsidies? Dan wil je bij het side event van het Nationale Cyber... Lees verder
21 mei 2024
NIS2 (en CER) internetconsultatie van start
De consultatieperiode van de NIS2 en CER is gestart op 21 mei en zal tot 2 juli 2024 duren. Lees verder
16 mei 2024
Reactie CVNL op coalitieakkoord
Op 18 mei hebben PVV, NSC, BBB en VVD hun hoofdlijnen akkoord gepresenteerd. Cyberveilig Nederland ziet... Lees verder
15 mei 2024
Backupned is lid geworden van Cyberveilig Nederland
Backupned is lid geworden van Cyberveilig Nederland Lees verder
14 mei 2024
Conference on cyber security of Internet-of-Things.
Op dinsdag 28 Mei 2024, host TU/e de 2024-editie van INTERSCT. Conference on cyber security of Internet-of-Things. Lees verder
13 mei 2024
Internetconsultatie van het NIS2-wetsvoorstel een week opgeschoven
Deze maand gaat de internetconsulatie van start: de fase waarin organisaties kunnen reageren op de wetteksten... Lees verder
25 apr. 2024
Persbericht: Samenwerkingsverband Melissa vindt diverse Nederlandse slachtoffers van ransomwaregroepering Cactus
Uit gezamenlijk onderzoek van cybersecuritybedrijven Fox-IT, Northwave en Content Responders, in het... Lees verder
25 apr. 2024
Inschrijving geopend voor het Nationale Cyber Summer Event: The Future of Human Capital in Cybersecurity
Neem tijdens het evenement deel aan plenaire sessies en breakout-sessies over hoe human capital in cybersecurity... Lees verder
22 apr. 2024
Twee nieuwe SBIR-oproepen: Autonoom delen van dreigingsinformatie & Autonome cybersecurity in IT/OT netwerken
Wil je bijdragen aan een cyberweerbaarder en toekomstbestendig Nederland? Lees verder
18 apr. 2024
Inbreng CVNL bij commissiedebat Online Veiligheid en Cybersecurity
Op 11 april vond het commissiedebat Online Veiligheid en Cybersecurity plaats. Cyberveilig Nederland... Lees verder
15 apr. 2024
Digital Trust Center stimuleert cyberoefenen met nieuwe crisisgame
Cyberoefeningen zijn erg belangrijk om de weerbaarheid en veerkracht van organisaties te vergroten.... Lees verder
5 apr. 2024
Brief Cyberveilig NL aan Autoriteit Persoonsgegevens over vorderen van informatie
Recent heeft de AP gegevens gevorderd bij een incident response bedrijf over een incident bij één... Lees verder

Het cybersecurity woordenboek legt zo’n 600 cybersecurity termen uit in begrijpelijke taal

We ontwikkelden dit woordenboek met ruim 60 organisaties in Nederland in nauwe samenwerking met de Cyber Security Alliantie. Hiermee kunnen gebruikers van cybersecuritydiensten makkelijker met specialisten het gesprek aangaan, technische rapporten en adviezen  begrijpen en offertes te beoordelen.

MEER INFORMATIE

Digitale veiligheid als voorwaarde voor digitale transformatie

In 2025…

...
... is het belang van investeren in digitale weerbaarheid breed gedragen en neemt iedereen daar de juiste maatregelen voor
...
... is het ontwikkelen van cybersecurityvaardigheden een vast onderdeel binnen het onderwijs
...
... staat Nederland bekend om haar innovatieve cybersecurity klimaat
...
... is er centrale overheidsregie binnen de departementen
...
... zijn rollen en verantwoordelijkheden strak gedefinieerd

Digitale Binnenhof Academy kent succesvolle start

Digitale Binnenhof AcademyDe Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van Cyberveilig Nederland met zeven andere brancheorganisaties uit de digitale sector. De Academy heeft als doel ongekleurde, betrouwbare en inhoudelijke kennis over de werking van de digitale samenleving over te brengen op politici. Op die manier willen we er voor zorgen dat er goed publiek debat gevoerd kan worden over de digitale toekomst van Nederland.

We organiseren daartoe kennissessies voor kamerleden en doen dit vraaggestuurd. Op basis van de behoefte aan kennis zoeken we in ons netwerk naar onafhankelijke experts die aan deze behoefte een passende invulling kunnen geven.

Meer informatie