VTM is lid van Cyberveilig Nederland

VTM is per 1 juli 2020 aangesloten bij Cyberveilig Nederland, de belangenorganisatie die zich inzet voor een digitaal veilig ondernemingsklimaat in Nederland. Onze leden hebben het gezamenlijk belang om de digitale veiligheid van Nederland te vergroten en daar werk VTM graag aan mee.

Samen met andere leden brengt VTM actuele dreigingen in kaart. Ze proberen ervoor te zorgen dat de digitale weerbaarheid in Nederland wordt verhoogd. Tegelijk wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit binnen de cybersecurity sector groeit. Een goed en belangrijk initiatief waar VTM graag proactief aan bijdraagt.

“Naast dat wij hier veel lering uit zullen trekken van andere gerenommeerde leden als Fox-IT, Guardian 360, KPN Security en Sentinal One, gaan wij ook onze ervaringen en kennis delen met anderen, zonder dat er geconcurreerd wordt,” aldus Joeri Schnetz, operationeel directeur bij VTM. “In verschillende werkgroepen zal worden meegedacht over nieuwe security oplossingen, cyberdreigingen en actuele cybersecurity onderwerpen die aan de orde zijn.”

Nederland behoort tot de digitale voorhoede binnen Europa. Deze digitalisering brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee, maar tegelijk neemt daarmee de digitale kwetsbaarheid ook sterk toe. Meer aandacht voor cybersecurity is daarom geen luxe, maar noodzaak.

ICT is voor organisaties een belangrijke pijler voor hoe bedrijfsprocessen zijn ingericht. Het beveiligen van de ICT-omgeving is dan ook van groot belang voor de bedrijfscontinuïteit. Diverse incidenten hebben afgelopen jaren de vraag naar cybersecurity dienstverlening sterk doen toenemen. Maar vaak weten organisaties niet welke risico’s ze lopen, laat staan waar ze moeten beginnen. Cyberveilig Nederland draagt bij aan de transparantie binnen de markt voor cybersecurity dienstverlening en het waarborgen van de kwaliteit onder verschillende dienstverleners.

Een mooie stap voor VTM om hieraan deel te nemen. “We zijn getoetst door het bestuur en met de inrichting van ons eigen cybersecurityteam gaan wij hier een mooie bijdrage aan leveren,” aldus Joeri Schnetz.

Meer informatie over VTM is te vinden via: https://www.vtmgroep.nl

VTM is lid van Cyberveilig Nederland