Vertrekkend directeur NCSC Hans de Vries benoemd tot eerste erelid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 november 2023 is Hans de Vries, vertrekkend directeur NCSC, benoemd tot eerste erelid van Cyberveilig Nederland.

Hans heeft zich tijdens zijn loopbaan als directeur NCSC hard gemaakt voor de cyberweerbaarheid van Nederland. Daarbij heeft hij in de afgelopen jaren in het bijzonder een goede samenwerking met de cybersecuritybranche mogelijk gemaakt.

De persoonlijke rol en aanpak van Hans valt hierin op. Door zijn inzet is het gelukt om informatie-uitwisseling tussen het NCSC en onze leden in gang te zetten en is een stevige samenwerking vanuit Cyberveilig Nederland met het NCSC gerealiseerd. Ook heeft Hans veel organisaties naar ons doorverwezen om in gesprek te gaan over een lidmaatschap.

Door deze aanpak ziet het bestuur Hans de Vries als ambassadeur voor Cyberveilig Nederland en is Hans voordragen als erelid (vlgs. statuten artikel 4 lid 4). Deze voordracht is door de vergadering unaniem aangenomen. Tijdens een feestelijk moment is aan Hans tijdens de vergadering het erelidmaatschap bekendgemaakt, vergezeld van een bijbehorend certificaat en speldje.

 

Vertrekkend directeur NCSC Hans de Vries benoemd tot eerste erelid