Uitvraag innovatief project: het versterken van de lokale en regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen

Vanuit de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime zijn er nieuwe subsidiegelden beschikbaar voor innovatieve lokale projecten die gericht zijn op het versterken van de cyberweerbaarheid. De uitvraag richt zich specifiek op het thema online aangejaagde ordeverstoringen. Heb jij een innovatief project dat aan onderstaande criteria voldoet? Lever die dan uiterlijk dinsdag 3 september bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in.

In de uitvraag wordt gezocht naar nieuwe interventies die tot nu toe onvoldoende uitgezocht zijn. Denk hierbij aan: 

  • online fenomeen verkenning voor gemeenten,
  • beschikbaar stellen van een oefen/simulatieprogramma,
  • snel in contact komen met social media platformen om content te verwijderen,
  • lokaal maatwerk publieksprogramma online gedrag, 
  • lessons learned van aanpak Scandinavische gemeenten
  • een verdere juridische verkenning. 

Wie kan de aanvraag indienen?
Lokale en regionale overheden, regionale samenwerkingsverbanden veiligheid, onderwijsinstellingen en private partijen worden uitgenodigd om met creatieve en innovatieve projectvoorstellen te komen, gericht op online aangejaagde ordeverstoringen. De afgelopen tranches hebben bewezen dat in de praktijk heel veel goede ideeën bestaan over hoe cybercrimepreventie kan worden vormgegeven.

De hoogte van de toe te kennen bedragen is afhankelijk van het totaal aantal deelnemende projecten en het innovatieve karakter van het projectvoorstel. Houd er rekening mee dat we per project een bijdrage van maximaal 50.000 euro beschikbaar hebben. Het subsidiebedrag moet in redelijke verhouding staan tot de bijdrage van de initiatiefnemers.

Je projectvoorstel kan je met behulp van het format opsturen naar joeri.vig@hetccv.nl. 

Bekijk voor meer informatie de gehele uitvraag.

 

Afbeelding: CCV

Uitvraag innovatief project: het versterken van de lokale en regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen