Uitstel NIS2 implementatie

In een Kamerbrief laat de minister weten:

Het omzetten van de richtlijnen in nationale wetgeving vraagt meer tijd dan in eerste instantie werd verwacht. De conceptwetsvoorstellen zullen naar verwachting voor de zomer van 2024 in consultatie worden gebracht. Gelet op de benodigde vervolgstappen in het wetgevingstraject concludeer ik dat de implementatiedeadline van de Europese Commissie voor beide richtlijnen, te weten 17 oktober 2024, niet wordt gehaald. Na verwerking van de consultatiereacties zullen de wetsvoorstellen aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd voor advies. Ik streef ernaar de wetsvoorstellen vervolgens in het najaar van dit jaar aan uw Kamer aan te bieden.

De brief lees je hier.

Uitstel NIS2 implementatie