Twee nieuwe SBIR-oproepen: Autonoom delen van dreigingsinformatie & Autonome cybersecurity in IT/OT netwerken

Afgelopen week zijn er twee nieuwe SBIR oproepen gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Autonoom delen van dreigingsinformatie & Autonome cybersecurity in IT/OT netwerken. Wil je bijdragen aan een cyberweerbaarder en toekomstbestendig Nederland? Vanuit de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity Strategie en het CS4NL programma daagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondernemers uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen waarmee dreigingsinformatie breder en autonomer gedeeld kan worden en/of producten en diensten te ontwikkelen waarmee autonoom IT/OT netwerken beveiligd kunnen worden.

De SBIR is een open competitie voor iedere marktpartij die innovatieve (technologische) oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken kan ontwikkelen. Een onafhankelijke commissie zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van EZK adviseren welke voorstellen voor producten en diensten het beste aan de criteria voldoen. De beste voorstellen krijgen een opdracht. 

Autonoom delen van dreigingsinformatie
Het delen van dreigingsinformatie richt zich op het goed en snel delen van cyberdreigingsinformatie en handelingsperspectieven daarop. In deze SBIR-oproep worden bedrijven uitgenodigd om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen waarmee er autonome en pro-actievere informatiedeling ontstaat tussen bedrijven en overheidspartijen over cybersecurity-dreigingen.

Op woensdag 1 mei 2024 vindt van 13:45 tot 16:30 een informatiebijeenkomst plaats bij RVO in Den Haag. Je kan deze bijeenkomst op locatie in Den Haag of digitaal bijwonen. 

Autonome cybersecurity in IT/OT netwerken
IT/OT beveiliging richt zich op de bescherming van fysieke systemen die gekoppeld zijn aan digitale systemen voor aansturing op afstand. In deze SBIR-oproep worden bedrijven uitgenodigd om technologische innovaties te ontwikkelen om IT/OT netwerken in staat te stellen om zelf cybersecurity dreigingen op te sporen, tegen te houden en/of eventuele schade snel te herstellen. 

Op woensdag 1 mei 2024 vindt van 09:45 tot 12:00 uur een informatiebijeenkomst plaats bij RVO in Den Haag. Je kan deze bijeenkomst op locatie in Den Haag of digitaal bijwonen.

Op bovenstaande oproepen kan worden gereageerd, door vóór 29 mei 2024 een offerte op te stellen en digitaal in te dienen. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden, het proces en het budget op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees hier de oproepteksten voor het Autonoom delen van dreigingsinformatie en lees hier de oproeptekst voor Autonome cybersecurity in IT/OT netwerken.
 

Twee nieuwe SBIR-oproepen: Autonoom delen van dreigingsinformatie & Autonome cybersecurity in IT/OT netwerken