TKI Call Cyberweerbaarheid voor kritische ketens en systemen

De TKI Call Cyberweerbaarheid voor kritische ketens en systemen in Energie, Gezondheid & Zorg en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is open en staat live. De call is tot stand gekomen in samenwerking met de Topsectoren Energie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health en ICT, binnen het CS4NL programma. De call is onderdeel van dit programma, waarbij alle topsectoren kennis en innovatie op het gebied van cybersecurity bevorderen. Dien je voorstel in en stel je kans op financiering veilig! 

Nu onze samenleving snel digitaliseert, is het waarborgen van cyberweerbaarheid essentieel geworden voor het veilig en toekomstbestendig functioneren van de Nederlandse samenleving. Met deze oproep wordt gezocht naar innovatieve oplossingen om cyberincidenten te voorkomen en te beperken, en ervoor te zorgen dat kritieke diensten en producten veilig en betrouwbaar blijven.

Werk jij mee aan het verhogen van de cyberweerbaarheid in kritische ketens en systemen? Heb je een oplossing die je verder wilt brengen door deze toe te passen in de domeinen van energie, gezondheid en zorg, ICT of tuinbouw en uitgangsmaterialen? Dien dan voor eind oktober 2024 jouw projectvoorstel in om in aanmerking te komen voor financiering.

Belangrijke informatie

 • Voorlopig budget beschikbaar: totaal € 2.500.000
  • Industrieel onderzoek: Maximale subsidie ​​van 50%, waarbij de financiering varieert van € 100.000,- tot € 500.000,- per project.
  • Experimentele ontwikkeling: Maximale subsidie ​​van 25%, met een maximum van € 250.000 beschikbaar per project.
 • Sluiting oproep: 25 oktober 2024
 • Projectduur: maximaal 3 jaar (einddatum uiterlijk 31-12-2029)

Deze call is specifiek toegesneden op projecten die de cyberweerbaarheid in kritische ketens en systemen verbeteren en omvat de volgende sectoren:

 • Energie: Op gebieden als de productie, het transport en de distributie van energie om ervoor te zorgen dat kritieke infrastructuren beschermd blijven tegen cyberdreigingen.
 • Gezondheid en zorg: Verbetering van de beveiliging van gevoelige gezondheidsinformatie om ervoor te zorgen dat gezondheidszorgsystemen en -apparatuur veerkrachtig zijn tegen cyberaanvallen.
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen: Bescherming van de ingewikkelde processen die betrokken zijn bij de productie en distributie van tuinbouwproducten binnen de voedselketen.

De cyberveerkracht in deze cruciale sectoren waarborgt niet alleen vitale diensten, maar draagt ​​ook bij aan de economische groei door een veilige digitale omgeving in stand te houden. Projecten moeten gericht zijn op het ontwikkelen en implementeren van innovaties die zich richten op cruciale ketens of systemen om:

 • Cyberincidenten te voorkomen
 • Cyberaanvallen te detecteren en de schade te beperken
 • Herstelprocessen te vereenvoudigen

Interesse om deel te nemen? Bezoek de website van Energy Innovation NL om je aan te melden voor deze call.

 

TKI Call Cyberweerbaarheid voor kritische ketens en systemen