SBIR oproepen Automated Vulnerability Research en Cryptocommunicatie

Het zijn 2 verschillende SBIR oproepen: 1 voor Automated Vulnerability Research (AVR) en 1 voor cryptocommunicatie.

  • AVR richt zich op het automatisch vinden en repareren van kwetsbaarheden in software. Met een extra focus op kwetsbaarheden die nog niet eerder gevonden en/of gepubliceerd zijn.
  • Cryptocommunicatie is de toegepaste vorm van cryptografie in alle vormen van digitale communicatie binnen verschillende domeinen. Cryptocommunicatie maakt het mogelijk data veilig te versturen, op te slaan en te verwerken.

De looptijd van beide opdrachten is: november 2021 – juli 2023.

Er is een budget beschikbaar van € 750.000 per oproep (alle bedragen zijn inclusief btw) met de volgende verdeling per fase:

  • Voor fase 1 is een budget van € 150.000 beschikbaar.
  • Voor fase 2 is een budget van € 600.000 beschikbaar.

Per project is maximaal € 225.000,- beschikbaar: € 25.000,- voor fase 1 en € 200.000,- voor fase 2.

Voor beide oproepen geldt dat het belangrijk is dat u de motivatie heeft om van uw innovatie een succes te maken en doorgaat als de financiering vanuit de SBIR stopt.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir/sbir-oproepen-automated-vulnerability-research-en-cryptocommunicatie 

 

 

SBIR oproepen Automated Vulnerability Research en Cryptocommunicatie