RDI publiceert NIS2 zelfevaluatie

Op 18 oktober is de zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd. Deze is in nauwe afstemming met betrokken ministeries en toezichthouders, door de RDI ontwikkeld. Wie de zelf-evaluatie invult, weet of zijn organisatie onder de NIS2-richtlijn valt. Ook wordt duidelijk of de organisatie volgens de NIS2-richtlijn wordt gezien als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij en/of de economie.

De zelf-evaluatie vind je hier.

RDI publiceert NIS2 zelfevaluatie