Rapport over de rol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnen het werkveld van cybersecurity

De belangrijkste aanbevelingen in het rapport zijn:

Onderzoek op welke manier departement-overstijgende aansturing van
cybersecurityzaken het beste kan worden vormgegeven, en realiseer dit.
Er is een departement-overstijgende aansturing nodig die zorgt voor het vaststellen van
mandaten en taken bij nieuwe vraagstukken en beleidsthema’s, het afwegen van verschillende
belangen van de betrokken departementen, het bevorderen van de onderlinge
afstemming tussen betrokken departementen, en het opstellen, monitoren en wanneer
nodig bijstellen van een departement-overstijgende cybersecuritystrategie.
Er zijn verschillende opties om dit te realiseren, die elk hun eigen uitdagingen met
zich meebrengen (zie hoofdstuk 2). Er dient onderzocht te worden welke optie het
meest geschikt is om de beleidsdoelen te behalen en een oplossing te bieden voor de
gesignaleerde problemen.

Creëer een departement-overstijgende cybersecuritystrategie.
De departement-overstijgende strategie dient een kabinetsvisie te presenteren die duidelijk
maakt welke kant Nederland op wil met aan cybersecurity gerelateerde onderwerpen.
Het dient geen samenvatting te zijn van zaken die departementen al doen of van plan zijn
te doen, zoals de huidige Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA), maar verbindt de
verschillende beleidsthema’s door prioriteiten te stellen, eventuele botsende belangen
te beslechten, concrete doelstellingen op te nemen en in te gaan op de manieren waarop
deze doelen bereikt kunnen worden.

De samenvatting lees je hier. Het rapport vind je hier.

Rapport over de rol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnen het werkveld van cybersecurity