Rapport EZK: Digitale infrastructuur: sterke positie Nederland niet meer vanzelfsprekend

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de “Staat van de Digitale Infrastructuur” verstuurd naar de Tweede Kamer. Hierin is het versterken van de cybersecurity als één van de belangrijkste randvoorwaarden meegenomen. Cyberveilig Nederland heeft ook een bijdrage geleverd aan het rapport.


De Nederlandse digitale infrastructuur staat aan de absolute top. Maar de positie is ook een valkuil. Op dit moment is er namelijk weinig prioriteit voor het mogelijk maken van nieuwe investeringen, voor voldoende capaciteit hiervoor op het energienet en voor fysieke ruimte om succesvol in de toekomst digitale diensten te kunnen blijven aanbieden aan bedrijven en consumenten. Dat blijkt uit de “Staat van de Digitale Infrastructuur”, die minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.


Het ministerie van EZK heeft voor het eerst onafhankelijk onderzoek laten doen - door Ecorys - naar de stand van zaken. Vast en mobiel internet voor consumenten en digitale toepassingen voor bedrijven zijn in Nederland vrijwel altijd snel en ongestoord beschikbaar. De digitale infrastructuur sector, waaronder telecombedrijven, internetknooppunten, datacentra en cloudaanbieders, draagt bovendien jaarlijks met 24,2 miljard euro fors bij aan de Nederlandse economie (2% van het totaal). Samen met toeleveranciers zijn ze ook goed voor zo’n 200.000 banen. De bijdrage van de sector aan de digitalisering van andere bedrijfstakken en organisaties is nog veel groter.

De gehele digitale infrastructuur neemt ondanks haar forse economische bijdrage daarentegen maar weinig fysieke ruimte in (0,02% van het oppervlak in Nederland) en heeft een beperkte footprint. Hoewel de infrastructuur 24/7 intensief in bedrijf is, verbruikt de sector volgens het onderzoek minder dan 1% van alle energie (0,65%).


Je leest de “Staat van de Digitale Infrastructuur” hier.

Rapport EZK: Digitale infrastructuur: sterke positie Nederland niet meer vanzelfsprekend