Petra Oldengarm levert bijdrage aan artikel in het Financieel Dagblad

Directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm heeft bijgedragen aan een artikel in het Financieel Dagblad. In het artikel wordt ingegaan op de rol van grote bedrijven, zoals ASML en ABN Amro, in het digitaal weerbaar maken van hun toeleveranciers. In het artikel geeft Petra aan dat hier ook een rol voor de overheid in is weggelegd. Oldengarm: ‘Het is mooi dat de markt zelf het voortouw neemt bij cyberveiligheid. Maar ik ben ook wel verrast dat de overheid haar rol niet pakt. Ik vrees voor wildgroei en individuele bedrijven die allemaal zelf het wiel gaan uitvinden.

Volgens Oldengarm ontbreekt nu de regie: ‘De overheid telt heel veel kleine eilandjes die allemaal verantwoordelijk zijn voor veiligheid. Het ene ministerie deelt gevoelige informatie over dreigingen niet met het andere.’ NCSC (Justitie) mag op dit moment bijvoorbeeld cruciale info niet doorspelen aan het Digital Trust Center (EZK), terwijl het DTC er juist hoort te zijn voor de niet-vitale sectoren. Bovendien hebben veel bedrijven nog nooit gehoord van dit adviescentrum. ‘Nederland zou één deltacommissaris voor cybersecurity moeten aanstellen’, zegt Oldengarm. ‘Maar dan wel één met geld en een mandaat. Want al die kleine eilandjes binnen de overheid zijn bang om hun invloed te verliezen. Die zullen hier niet zomaar aan meewerken.’

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/ondernemen/1383893/asml-geeft-zijn-leveranciers-bijles-over-het-weren-van-hackers

Petra Oldengarm levert bijdrage aan artikel in het Financieel Dagblad