Perfect day is lid van Cyberveilig Nederland

Perfect day is lid van Cyberveilig Nederland.

Perfect Day is er voor cyber & data security in het mkb. De dienstverlening is speciaal ontworpen voor kleine bedrijven: makkelijk, persoonlijk en betaalbaar. Perfect day stuurt een cyber expert langs die in max 2 uur de digitale veiligheid en databescherming van het bedrijf op hoofdlijnen in kaart brengt. Het motto? Met een aantal relatief eenvoudige maatregelen ben je al een stuk veiliger. Je moet gewoon beginnen! Dat beginnen gebeurt op basis van 4 pijlers: medewerkers, wetgeving (AVG), techniek (ketenveiligheid, IT & OT) en noodprocessen. Met extra aandacht voor thuiswerken in deze tijd. De bevindingen van risico's en kwetsbaarheden worden in een makkelijk leesbaar rapport gebundeld met concrete acties. Die  vervolgens in samenwerking met de eigen IT-leverancier van het bedrijf kunnen worden opgepakt. Perfect day vindt het belangrijk om samen met bestaande leveranciers te werken in plaats van een extra schakel in de keten te worden. 

Perfect Day is ontwikkeld in het innovatielab van Nationale-Nederlanden en zal zich binnen Cyberveilig Nederland voegen in de werkgroep Kwaliteit en Transparantie, die o.a. toewerkt naar een risicomodel voor de verzekeringsmarkt en keurmerk voor mkb bedrijven. 

Kijk voor meer informatie op www.perfectday.nl

Perfect day is lid van Cyberveilig Nederland