Onderzoek Universiteit Leiden: Online Grensoverschrijdend gedrag bij jongeren

Het sociale leven van jongeren speelt zich in steeds grotere mate af in de online wereld. Helaas is de prevalentie van online grensoverschrijdend gedrag de afgelopen decennia ook snel toegenomen. Volgens de CBS Veiligheidsmonitor (2019) voelt een op de tien kinderen en jongeren zich niet veilig online. Het is daarom van groot belang om jongeren een veilige online ervaring te bieden, met behulp van zowel sociale als technische tools. Daarom is een project gestart, onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda.

Vanuit Cyberveilig Nederland zijn we als netwerkpartner betrokken bij het project, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen zich veilig online voelen. Het uiteindelijke doel van dit project is het vergroten van de weerbaarheid van jongeren online. Het project wordt geleid door onderzoekers van de Universiteit Leiden. De onderzoekers binnen het consortium brengen expertise samen op het gebied van Archeologie, Recht, Criminologie, Bestuurskunde, Psychologie, Pedagogiek en Filosofie. Dat doen we met een betrokken consortium dat bestaat uit maatschappelijke, commerciële en academische partners, waaronder de Politie, Gemeente Leiden, Universiteit Leiden, en het Trajectum College in Utrecht. De stem van jongeren is in het consortium vertegenwoordigd door middel van een Jeugdpanel, dat meerdere keren per jaar samenkomt om het team te adviseren. Mocht je interesse hebben om ook te participeren in het project? Stuur dan een mail naar: veerkrachtenveiligheid@leidenuniv.nl. Andere partners doen bijdragen ofwel in cash (financiële bijdrage) ofwel in kind (inhoudelijke bijdrage in tijdsbesteding).

Dit project beslaat een periode van 6 jaar - de eerste periode zal in het teken staan van het verkrijgen van inzicht in een reeks onbeantwoorde vragen: welk soort gedrag in de online sfeer wordt als grensoverschrijdend beschouwd? Hoe vaak komen deze gedragingen en ervaringen voor? Zijn deze gedragingen en ervaringen die online plaatsvinden vergelijkbaar of fundamenteel verschillend van grensoverschrijdend gedrag en ervaringen in de 'echte' wereld? De laatste periode zal in het teken staan van het ontwikkelen van interventies om grensoverschrijdend gedrag online tegen te gaan.

Onderzoek Universiteit Leiden: Online Grensoverschrijdend gedrag bij jongeren