Nieuw bestuur ‘Platform cybersecurity kennis en innovatie bekend’

Het bestuur van het nieuwe Platform cybersecurity kennis en innovatie is bekend. Namens Cyberveilig Nederland zullen Dirk Jan van den Heuvel (Secura) en Marcel van Oirschot (KPN Security) in het bestuur van het nieuwe platform plaatsnemen.

Het volledige bestuur is als volgt samengesteld:

Patricia Zorko

Patricia Zorko is bereid gevonden de eerste voorzitter van het bestuur van het platform te zijn. Patricia is plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Eerder was Patricia plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en directeur strategie, cybersecurity en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen. Vanuit haar inhoudelijke kennis en uitvoerende functie met betrekking tot cybersecurity beleid zal Patricia een waardevolle bijdrage kunnen leveren in haar rol als eerste voorzitter van het platformbestuur.

Vertegenwoordiger Ministerie van Defensie. p.m.

Marcel van Oirschot

Marcel van Oirschot is Executive Vice President bij KPN Security en bestuurslid bij Cyberveilig Nederland. Marcel is met zijn kennis van en ervaring met het grootschalige cybersecurity bedrijfsleven een belangrijke toevoeging aan het platformbestuur.

Dirk Jan van den Heuvel

Dirk Jan van den Heuvel is Managing Director bij Secura en specialist in digitale veiligheid, audits, testen en certificering. Hij geeft strategisch richting aan deze dit bedrijf en kan met zijn achtergrond belangrijke inzichten bieden als MKB-vertegenwoordiger in het platformbestuur.

Maarten Tossings

Maarten Tossings is Chief Operating Officer en Lid van de Raad van Bestuur van TNO. Ook heeft hij jarenlang gewerkt bij de Koninklijke Marine, zowel in operationele als beleidsmatige functies. Maarten zal onder andere waardevolle expertise kunnen aandragen op het gebied van toegepast onderzoek.

Arian Steenbrugge

Arian Steenbrugge is Directeur exacte en natuurwetenschappen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Onder andere verantwoordelijk voor het deelgebied ‘Computer Science’, overziet Arian de kwaliteit en het innovatievermogen van wetenschappelijk onderzoek. Met haar rol in het platformbestuur zal zij een bijdrage leveren aan de maatschappelijke impact van wetenschappelijk cybersecurity onderzoek.

Aiko Pras

Aiko Pras is professor ‘Network Operations and Management’ aan de Universiteit van Twente. Als winnaar van verschillende wetenschappelijke prijzen, coördinator van het EU Concordia project en bestuurslid bij verschillende onderzoeksinstellingen zal Aiko waardevolle expertise in kunnen brengen op het gebied van fundamenteel cybersecurity onderzoek.

Ineke van Oldeniel

Ineke van Oldeniel vertegenwoordigt het hoger onderwijs vanuit de VH Tafel Veiligheid en het lectorenplatform Veiligheid. Ineke is Vicevoorzitter van het College van Bestuur van Saxion en heeft uitgebreide ervaring met ICT-onderwijs en onderzoek in Nederland.

Piet-Hein de Jager

Piet-Hein de Jager is Managing Partner bij Cape Investment en actief als Private Equity investeerder in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Als venture capital specialist zal Piet-Hein het platformbestuur kunnen bijstaan met uitgebreide kennis over het Nederlandse investeringsklimaat.

Platformbureau

In december 2020 heeft een wervingsprocedure plaatsgevonden naar een platformmanager. Helaas heeft de procedure nog niet geleid tot het vinden van de juiste kandidaat. Vanuit het Ministerie EZK en de Algemene Bestuursdienst is een aanvullende procedure gestart, waarbij kandidaten ook actief voor de functie worden benaderd.

Zie: https://www.algemenebestuursdienst.nl/vacatures-en-loopbaan/vacatures/manager-samenwerkingsplatform-kennis-en-innovatie-cybersecurity-bij-ezk

Belangstellenden voor de functie wordt verzocht zich spoedig te melden.

Zoals eerder aangegeven heeft het Ministerie EZK Edwin Kok, onafhankelijk adviseur, gevraagd de opstart van het samenwerkingsplatform te blijven ondersteunen totdat er een platformmanager is aangesteld.

Het platformbureau wordt gehost bij RVO, waar het zal worden opgebouwd en aangestuurd door Guus Derks. Guus heeft een technisch bedrijfswetenschappelijke achtergrond (richting informatica) en is meer dan 15 jaar actief binnen de ICT innovatie, oa als Public Authority voor ITEA en coördinator Smart Cities. Guus zal het platformbureau samen met de platformmanager verder vormgeven en operationaliseren. Als een van de eerste activiteiten wordt gewerkt aan een website. Guus is bereikbaar via guus.derks@rvo.nl.

Agenderen/programmeren

In het advies van de kwartiermakers is aangegeven dat het platform in de kern twee werkprocessen hanteert: agenderen en programmeren.

Voor deze processen is het van belang te inventariseren wat de voor het veld belangrijke thema’s zijn. Een eerste ontwerp van een procesaanpak voor de komende maanden is gemaakt en zal in het bestuur worden besproken. Alle partijen zullen worden betrokken bij dit proces van inventariseren en agenderen. De bedoeling is een eerste ronde voor de zomervakantie van 2021 af te ronden. Dat is ambitieus, maar nodig.

Zoals eerder aangegeven is een vliegende start gemaakt met programmeren. Twee onderwerpen zijn gekozen die hun herkomst onder meer vinden in de KIA Veiligheid. In overleg met vele betrokkenen is inmiddels een concept Routekaart Automated Vulnerability Research (AVR) opgesteld. Dit concept vindt u aangehecht bij dit bericht. Suggesties, opmerkingen en belangstellenden voor AVR projecten zijn welkom bij Bert-Jan te Paske (programmamanager van TNO). bert_jan.tepaske@tno.nl

Een start is gemaakt met de ontwikkeling van een tweede concept Routekaart voor het onderwerp Cryptocommunicatie. Innovatiemakelaar is Jelger Groenland. Mensen en organisaties die betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van deze routekaart kunnen zich melden bij jelger@groenlandconsulting.nl.

Nieuw bestuur ‘Platform cybersecurity kennis en innovatie bekend’