Indienen voorstel voor een bijdrage aan de ONE Conferentie 2024

Het Rijk en de gemeente Den Haag nodigen je van harte uit om je voorstel in te dienen voor een bijdrage aan de ONE Conferentie 2024. Als een van de grootste internationale cybersecurityconferenties van Nederland biedt de ONE Conference een breed scala aan onderwerpen. Nationale en internationale experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid vertellen over actuele cybersecurity-ontwikkelingen. Van louter technische cybersecurity tot de economische kansen die het cyberdomein en beleidsvraagstukken bieden.

De ONE Conference verwelkomt een verscheidenheid aan sessies, waaronder lezingen, workshops, paneldiscussies, gesprekken bij het haardvuur en bliksemsessies. Naast het organiseren van een sessie op de ONE Conference is er de mogelijkheid om een artikel, een korte video of podcast in te zenden voor het ONE Conference E-magazine dat kort voor aanvang van de conferentie op de website zal worden gepubliceerd.

De ONE Conference heeft tot doel de uitwisseling van kennis en ideeën binnen de (inter)nationale cybersecuritygemeenschap te faciliteren. Mensen uit de (inter)nationale CERT-gemeenschap, de academische wereld, beveiligingsprofessionals uit de publieke en private sector en onze belangrijkste partners uit de rechtshandhaving en inlichtingendiensten zullen aan dit evenement deelnemen.

Onderwerpen die tijdens de ONE Conferentie 2024 aan bod zouden kunnen komen zijn onder meer (maar zijn niet beperkt tot):

  • Technologie: malware, exploits, monitoring en detectie, red teaming, cryptografie, ICS, IoT, threat intelligence, DDoS, (big) data analytics, machine learning
  • Rechtshandhaving: cybercriminaliteit, grensoverschrijdende samenwerking, forensisch onderzoek, dark web, Victimologie
  • Onderzoek & Innovatie: fundamental research, applied research (afgerond en lopend), toekomstscenario’s
  • Governance: juridische aspecten, publiek-private partnerschappen, internationale samenwerking, organisatorische volwassenheid, verantwoordelijkheden
  • Diversen: human factor, case studies, best practices, onderwijs, economie, delen van informatie, afhandeling van incidenten

Belangrijke data

  • Deadline voor inzending bijdrage: zondag 14 april 2024
  • Kennisgeving van acceptatie bijdrage: in de week van 27 mei – 2 juni 2024
  • ONE Conference: dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2024

Kijk voor meer informatie op de One Conference website en/of stuur je inzending.

Indienen voorstel voor een bijdrage aan de ONE Conferentie 2024