Hoe verhoudt het delen van abuse informatie zich tot de AVG? AAN presenteert LIA

Cyberveilig Nederland is aangesloten bij AAN. Eén van de speerpunten van AAN is het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, non-profitsector en de wetenschap door het beter organiseren van de informatiedeling over abuse.

Daarbij werd als knelpunt aangegeven dat abuse informatie als persoonsgegeven kan worden opgevat. Eén van de vraagstukken bij het verwerken en delen van abuse informatie is dus hoe dit zich verhoudt tot de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarom heeft AAN een onderzoek laten uitvoeren naar de vraag wat de mogelijkheden zijn om in het particuliere domein abuse informatie te ontvangen, te veredelen en te delen op basis van gerechtvaardigd belang. Dit onderzoek is uitgevoerd middels een Legitimate Interest Assessment (LIA). Cyberveilig Nederland heeft actief meegewerkt aan dit onderzoek.

De voornaamste conclusie is dat voor zover de abuse informatie kwalificeert als persoonsgegevens (wat meestal niet het geval is), de informatie kan worden verwerkt op grond van artikel 6(1)(f) AVG (gerechtvaardigd belang). Een voorwaarde hiervoor is dat deze informatie wordt uitgesplitst naar de partij die de abuse kan verhelpen en dat deze zich netjes aan de basisvoorwaarden van de AVG houdt.

Lees het rapport hier.

 

 

Hoe verhoudt het delen van abuse informatie zich tot de AVG? AAN presenteert LIA