Geslaagde bijeenkomst met Michel Verhagen en Rutger Leukfeldt

Cyberveilig Nederland kijkt terug op een geslaagde ALV. Ruim 25 leden hebben met het bestuur teruggekeken naar het jaar van oprichting, maar vooral vooruitgekeken naar 2019. Naar afloop van de ALV hebben de programmaleider van het DTC, Michel Verhagen en Dr. Rutger Leukfeldt van de Haagse Hogeschool een keynote gegeven over het belang van samenwerken binnen cybersecurity. Ook studenten van de Haagse Hogeschool en het netwerk van de Dutch Innovation Factory waren hiervoor uitgenodigd.

Geslaagde bijeenkomst met Michel Verhagen en Rutger Leukfeldt