Evaluatierapport ISIDOOR 2021 gepubliceerd

ISIDOOR 2021 maakt deel uit van het Nationale oefen- en testprogramma binnen
de ambities van de Nederlandse Cybersecurity Agenda. Na eerdere edities van
ISIDOOR in 2015 en 2017 vond de oefening voor de derde keer plaats op 1, 2 en 10
juni van dit jaar. Circa 90 organisaties en netwerkpartners, en 1.500 personen
waren betrokken, waaronder Cyberveilig Nederland. Deelnemende organisaties waren overwegend organisaties binnen de vitale infrastructuur, onderdelen van de rijksoverheid, veiligheidsregio’s en
partijen binnen het Landelijk Dekkend Stelsel van cybersecurity
samenwerkingsverbanden. Alle oefendagen zijn door het COT met de deelnemers
uitvoerig geëvalueerd en de bevindingen daaruit zijn door het COT gebruikt bij het
opstellen van het evaluatierapport. Het rapport lees je hier.

Evaluatierapport ISIDOOR 2021 gepubliceerd