Directeur Petra Oldengarm neemt boek Hack in ontvangst

Naar aanleiding van de ransomware aanval in 2021 schreef Hoppenbrouwers een boek over wat hen overkwam: 'Hack'. Dit boek werd op donderdag 15 september door directeur Henny de Haas aangeboden aan onze directeur Petra Oldengarm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de eerste pagina van het boek wordt Petra Oldengarm gequote:

“Om het groeiende probleem van ransomware de baas te kunnen worden, is openheid over incidenten essentieel. Veel bedrijven kiezen ervoor hierover te zwijgen, omdat ze vrezen voor reputatieschade. Of openheid reputieschade veroorzaakt is echter nog maar de vraag. Bovendien kan openheid voor meer bewustzijn zorgen. Het delen van inhoudelijke informatie over incidenten draagt bovendien bij aan het verhogen van de cyberweerbaarheid van andere organisatie. Hopelijk bereiken we in de toekomst een situatie waarin het verzwijgen van incidenten leidt tot reputatieschade, maar zover zijn we helaas nog niet"

Tijdens een paneldiscussie werd nader ingegaan op de hack en wat te doen om met zo'n situatie zo goed mogelijk om te gaan.

RTL Z besteedde op vrijdag 16 setember aandacht aan dit onderwerp.

Directeur Petra Oldengarm neemt boek Hack in ontvangst