Defensie Cyber Strategie 2018 gepubliceerd

Deze week is de Defensie Cyber Strategie 2018: Investeren in digitale slagkracht voor Nederland verschenen. Directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm, heeft vanuit de cybersecurity sector input gegeven aan deze Strategie tijdens een sessie met de minister van Defensie eerder dit jaar. Onder andere de noodzaak tot (betere) samenwerking tussen Defensie en de cybersecurity sector vanwege de schaarste van specialisten op de arbeidsmarkt heeft Oldengarm benadrukt.

In de Defensie Cyber Strategie wordt de mogelijkheid geschetst van uitwisseling van personeel met marktpartijen. Ook het belang van kennisopbouw en innovatie is door Oldengarm benoemd. De ambitie van het ministerie om samen met andere ministeries nieuwe gemeenschappelijke cyber onderzoeks- en innovatieprojecten op te starten vindt Cyberveilig Nederland dan ook een zeer positieve ontwikkeling. In de Defensie Cyber Strategie staat ook het plan beschreven voor de oprichting van een Cyber Innovation Hub (CIH) waarin departementen, onderzoeksinstellingen en bedrijven samen aan uitdagingen op het gebied van cyber werken. De komende tijd zal Cyberveilig Nederland in gesprek gaan met Defensie om vanuit de cybersecurity sector een invulling te geven aan het slagen van de Defensie Cyber Strategie.

Samengevat investeert Defensie in cybercapaciteiten om:

  • Te allen tijde de baas te zijn van haar eigen IT en wapensystemen en haar digitale weerbaarheid te verzekeren. Dit blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt;
  • Nog beter te weten wie onze nationale veiligheid in het digitale domein bedreigen. De MIVD vervult hierin samen met de AIVD een onmisbare rol;
  • Over meer mogelijkheden te beschikken om digitale aanvallen te verstoren of af te schrikken;
  • Samen met civiele partners de veiligheid van Nederland en van onze vitale infrastructuur en processen te waarborgen in het geval van een onverhoopt militair conflict waarbij digitale aanvalsmiddelen worden ingezet;
  • Digitale middelen doelgericht in te zetten om in het kader van militaire operaties het overwicht te verkrijgen en te behouden.

De Defensie Cyber Strategie 2018 lees je hier.

Defensie Cyber Strategie 2018  gepubliceerd