Cyberveilig Nederland treedt toe als toehoorder tot de Cyber Security Raad

In de afgelopen maanden is de samenstelling van de Cyber Security Raad (hierna de raad) gewijzigd. Zo zullen Petra Oldengarm, directeur Cyberveilig Nederland en Ernst Noorman, cyberambassadeur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, vanaf deze maand toetreden als toehoorder in de raad. Wetenschappers Herbert Bos en Cristian Hesselman zijn per 1 september jl. benoemd tot lid van de raad en eerder dit jaar zijn ook Eva Heijblom, Directeur-Generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Joost de Bruin, CEO Ordina Nederland en Guus Schram, procureur-generaal en plaatsvervangend voorzitter van het College van procureurs-generaal, toegetreden tot de raad.

De unieke samenstelling van de huidige raad maakt het mogelijk om kansen en uitdagingen voor cybersecurity vanuit verschillend perspectief te analyseren en tot werkbare oplossingen te komen. Om hier nog beter invulling aan te geven heeft de raad besloten om vanaf heden ook twee toehoorders uit te nodigen bij vergaderingen van de raad, te weten Petra Oldengarm, directeur Cyberveilig Nederland en toehoorder van de CSR namens Cyberveilig Nederland, de brancheorganisatie van commerciële cybersecurity dienstverleners en Ernst Noorman, cyberambassadeur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens de implementatie van de nieuwe governance van de CSR wordt gekeken naar permanente toetreding van beide toehoorders in de raad. Daarbij zal rekening worden gehouden met het advies van de raad over de nieuwe governance en de bevindingen over de samenstelling van de raad in het evaluatierapport van Berenschot.

Cyberveilig Nederland treedt toe als toehoorder tot de Cyber Security Raad