Cyberveilig Nederland tekent de Human Capital Agenda (HCA) Security 2023 - 2026

Het doel van de ‘Human Capital Agenda Security 2023 – 2026’ is om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan en een afname van het aantal moeilijk vervulbare vacatures te bewerkstelligen. Op basis van een analyse van talentvraagstukken worden belangrijke bevindingen gepresenteerd vanuit 5 perspectieven: Talent, Werk, Onderwijs, Veiligheid en Maatschappij. De bevindingen en geïdentificeerde knelpunten vormen de basis voor 25 interventies gericht op het efficiënt ontwikkelen en inzetten van de pool aan talent op de arbeidsmarkt van digitale veiligheid. Toegang tot talent is en blijft een cruciale voorwaarde voor veiligheid om gelijke tred te houden met veranderende bedreigingen en tegelijkertijd economische kansen in een digitaliserende samenleving.

Deze agenda vormt de basis voor verdere gesprekken, ontwikkeling en het opschalen van initiatieven met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

 De agenda lees je hier.

Cyberveilig Nederland tekent de Human Capital Agenda (HCA) Security 2023 - 2026