Cyberveilig Nederland in gesprek met hoogleraren cybersecurity

In de AG Connect van 15 mei 2018 wordt hoogleraar Cybersecurity aan de TU Delft geïnterviewd over de 'braindrain' die momenteel plaats vindt in Nederland. Diverse hoogleraren cybersecurity maken zich, gesteund door de Cyber Security Raad, grote zorgen over het gebrek aan onderzoeksgelden voor cybersecurity en het capaciteitsgebrek om genoeg studenten op te leiden.

Ook Cyberveilig Nederland maakt zich hier sterk voor. Eind mei staat een rondetafel gepland van een subset van onze leden met een aantal hoogleraren cybersecurity en Dcypher. Doel van deze bijeenkomst is om beter in kaart te brengen wat de cross-overs zijn tussen het Nederlandse cybersecurity bedrijfsleven en de wetenschap.

Zie voor het artikel:
https://www.agconnect.nl/artikel/de-braindrain-cybersecurity-een-jaar-later

Cyberveilig Nederland in gesprek met hoogleraren cybersecurity