Cybercrimebeeld Nederland 2024

Cybercrime effectief bestrijden kan alleen als dat gebeurt op een breed terrein en als Openbaar Ministerie (OM), politie, publieke én private partners intensief samenwerken. Brede bestrijding van cybercrime draait om opsporing en vervolging, maar ook om het tegenhouden van criminaliteit (verstoring), het beperken van schade (via notificatie) en het voorkomen van dader- en slachtofferschap (preventie). 

Voor deze brede bestrijding is essentieel dat alle partijen urgentie geven aan de aanpak van cybercrime. Het Cybercrimebeeld Nederland (CCBN) schetst een beeld van het cybercrimedomein, specifiek vanuit het unieke perspectief van OM en politie, aangevuld met informatie uit openbare bronnen. Het is de eerste editie van een tweejaarlijkse monitor van de grote ontwikkelingen op het terrein van cybercrime. In deze eerste editie ligt de focus op het complexere gedeelte van online criminaliteit dat primair gericht is op ICT: cybercrime. 

OM en politie zien dat de stap naar cybercrime eenvoudiger is geworden. Moest een cybercrimineel vroeger technisch onderlegd zijn, nu koopt hij diensten, producten en handleidingen gemakkelijk online. Een zorgelijke ontwikkeling is ook dat de helft van de cybercrimeverdachten die voor de rechter moet verschijnen 25 jaar of jonger is. Daarnaast constateren politie en OM dat cybercrime zich niet ‘beperkt’ tot het wereldwijde web. Er vindt steeds meer vermenging plaats met traditionele misdaad.

Bekijk hier het Cybercrimebeeld Nederland 2024 om meer te lezen.

Cybercrimebeeld Nederland 2024