CSR verkent mogelijkheden onderwijsversterking en kennisontwikkeling voor cybersecurity

Het groeiend tekort aan cybersecurityspecialisten, en de noodzaak om cybersecuritykennis in Nederland te behouden en verder te versterken, vragen om gecoördineerde actie. Onlangs stuurde de Cyber Security Raad hierover een informerende brief naar de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering.

In de brief aan de staatssecretaris schetst de raad de omvang van deze problematiek en gaat in op de verschillende oorzaken van het tekort. Zo sluiten vraag en aanbod niet goed op elkaar aan en leiden nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied ook tot een behoefte aan andersoortige expertise. Verder is er een nijpend docententekort, een gebrek aan specifieke sturing op onderwijsontwikkeling voor cybersecurity, en zijn er problemen met kennismigratie.

Raadsleden voeren al gesprekken met diverse belanghebbenden over mogelijke oplossingen. In haar brief roept de raad alle direct betrokken ministeries, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven op om de belangrijkste knelpunten gezamenlijk aan te pakken. Centrale regie vanuit de overheid is daarbij nodig, gericht op het verder brengen van bestaande inventarisaties en initiatieven, en het omvormen van opleidingen. Ook beveelt de raad aan om specifieke lectoren en hoogleraren aan te stellen voor cybersecurityonderwijs, en maatregelen te nemen om de huidige braindrain tegen te gaan.
 

De raad stuurde deze brief ook aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een afschrift is gestuurd aan de ministers van Justitie en Veiligheid, en Economische Zaken en Klimaat.

De brief lees je hier.

CSR verkent mogelijkheden onderwijsversterking en kennisontwikkeling voor cybersecurity