CSBN 2023: "Verwacht het onverwachte"

De digitale dreiging voor Nederland is onverminderd groot en verandert voortdurend. Door verwevenheid van processen in het digitale ecosysteem kan iedereen de gevolgen ervaren van een cyberincident. Zelfs als deze in eerste instantie ver weg lijkt. Dat is een van de conclusies uit het Cybersecuritybeeld Nederland 2023 (CSBN).

Daarnaast zetten statelijke actoren cyberaanvallen in om hun geopolitieke doel te bereiken, vormt afpersing een aantrekkelijk verdienmodel voor cybercriminelen en brengen nieuwe technologieën zoals AI nieuwe dreigingen met zich mee.

Het CSBN 2023 vertaalt zich in de volgende zes hoofdbevindingen.

  1. De veiligheid van digitale processen is en blijft essentieel in onze sterk gedigitaliseerde maatschappij en is dus onlosmakelijk verbonden met de nationale veiligheid.
  2. De digitale dreiging voor Nederland is onverminderd groot en voortdurend aan verandering onderhevig.
  3. De strategische thema’s uit het CSBN 2022 blijven leiden tot complicaties voor het beheersen van digitale risico’s. 
  4. Het verkleinen van de scheefgroei tussen de digitale dreiging en de weerbaarheid blijft een grote opgave.
  5. Ondanks groeiende aandacht voor de weerbaarheid van Operationele Technologie (OT) als bouwsteen van vitale processen, is er ruimte voor verbetering.
  6. Digitale risico’s vragen om een bredere manier van beheersing en moeten  worden beschouwd als een integraal onderdeel van de risico's voor de nationale veiligheid. Hierbij kan de invalshoek ‘assume breach’ (ga ervan uit dat er een cyberincident is) behulpzaam zijn.

In het CSBN wordt de oproep aan organisaties gedaan het onverwachte te verwachten en de beveiliging hierop in te richten. Daarom zijn er ook dreigingsscenario’s in het CSBN opgenomen die organisaties kunnen helpen in het maken van keuzes en afwegingen om de weerbaarheid te verhogen.

Het CSBN 2023 lees je hier.

CSBN 2023: "Verwacht het onverwachte"