Cloud soevereiniteit: Europa in actie

Is het te laat om in actie te komen? Onderzoekers van Clingendael, the Netherlands Institute of International Relations, schreven een beleidsnota over de zoektocht van Europa naar cloud-soevereiniteit. 

Nu Europese overheden clouddiensten beginnen aan te nemen, wordt het idee van cloudsoevereiniteit nog steeds grotendeels onderbelicht. De toekomst van het informatietechnologielandschap van overheden ligt in hybride cloudoplossingen, maar de Europese cloudmarkt wordt gedomineerd door Amerikaanse aanbieders. Europese alternatieven zijn schaars in kwantiteit en in wat ze kunnen bieden. Cloudsoevereiniteit vereist kwaliteitstechnologie, maar ook vertrouwen, veiligheid en diversificatie – drie elementen die niet noodzakelijkerwijs worden gegarandeerd door het huidige Amerikaanse aanbod. 

Het maken van een goede dataclassificatie en het vinden van talent om dergelijke landschappen te beheren zijn andere belangrijke uitdagingen. Om de kwetsbaarheden in de cloud terug te dringen, moeten Europese aanbieders de mogelijkheid krijgen om te groeien en passende en gespecialiseerde oplossingen te ontwikkelen, onder meer via op maat gemaakte overheidsopdrachten die op termijn kunnen bijdragen aan het opbouwen van kwalitatieve en geschikte clouds in de EU-lidstaten.

Lees onderzoeksresultaten in de beleidsnota van Clingendael hier

Cloud soevereiniteit: Europa in actie