Chapter 8 lid van Cyberveilig Nederland

Chapter8 heeft zich aangesloten bij Cyberveilig Nederland. In de wereld van cybersecurity is samenwerking en kennisdeling essentieel volgens oprichters Jan Willem Veldhuis en Pepijn Vissers. "Er is geen enkele organisatie, commercieel of publiek, die alle antwoorden heeft op de digitale beveiligingsvraagstukken die wij dagelijks om ons heen zien. Daarom vinden wij dat de wereld pas veiliger wordt wanneer organisaties met kennis van zaken de krachten bundelen; als we laten zien dat de hedendaagse cyberdreiging leidt tot een sterk Nederlands ecosysteem wat in staat is deze dreiging in te schatten en passende maatregelen te nemen. Een brancheorganisatie als CyberveiligNL is cruciaal in het faciliteren van een dergelijk ecosysteem."

Chapter8 gelooft dus niet in een one size fits all-aanpak maar wel in samenwerking. Die overtuiging klinkt door in hun  aanpak, waarin ze offensieve en defensieve operaties combineren in een maatwerktraject met en voor hun klanten. De jaren ervaring die Pepijn en Jan Willem hebben opgedaan in digitale omgevingen, die voor het nationaal belang van cruciaal belang zijn, helpt hierbij. "Het stoort ons al heel lang dat hackers en verdedigers niet goed samenwerken. Ze hebben elkaars ervaring juist hard nodig om een netwerk veiliger te krijgen. Uit die combinatie van rood (aanvallers) en blauw (verdedigers) volgt onze propositie: purple teaming." 

Die jaren ervaring hebben ook geleid tot de overtuiging dat je er maar beter van uit kan gaan dat een aanvaller al in je netwerk zit. "Het is onmogelijk een netwerk helemaal te beveiligen zonder zeer zware eisen aan architectuur en apparatuur. Die gaan onvermijdelijk ten koste van de werkbaarheid. Voor de meeste omgevingen geldt dan ook dat de beveiliging van de kroonjuwelen het belangrijkste is. Daar werken we dus specifiek omheen, in een pressure cooker setting met zowel aanvallers en verdedigers."

Chapter8 hoopt een waardevolle toevoeging te zijn aan het ecosyteem van de brancheorganisatie en kijkt uit naar vruchtbare samenwerkingen, zodat de digitale weerbaarheid van Nederland snel naar een hoger niveau gebracht kan worden.

Kijk voor meer informatie op: https://chapter8.com/

Chapter 8 lid van Cyberveilig Nederland