Duidelijkheid over toekomst Nationaal Groeifonds om sloop van innovatieklimaat te voorkomen

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties, waaronder Cyberveilig Nederland, in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief worden de zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland geuit en wordt gepleit voor het doorgaan van de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds.

Onduidelijkheid
Aanleiding voor de brief is de onduidelijkheid die heerst over de doorgang van het Nationaal Groeifonds. In een recent debat van de Tweede Kamer heeft minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) aangegeven de vierde ronde van het Groeifonds opnieuw enkele maanden uit te stellen: “De PVV is van mening dat besteding van het fonds aan een nieuw kabinet is.”

Door deze uitspraak is onduidelijk ontstaan of van uitstel van de vierde ronde van het Groeifonds geen afstel komt. De ondertekenaars van de brief maken zich zorgen, aangezien talloze bedrijven en kennisinstellingen zich al hebben voorbereid. De sluimerende onzekerheid over de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds zou het einde betekenen van veel initiatieven die nu gebouwd worden. Consortia zullen uit elkaar vallen en voordat er weer geïnvesteerd wordt in nieuwe voorstellen zal de overheid vertrouwen moeten herstellen dat nieuwe innovatie-investeringen wel een kabinetsperiode overleven.

De Tweede Kamer wordt in de brief gevraagd om duidelijkheid te geven en de overheid wordt gevraagd zich op te stellen als een betrouwbare partner. Er is verzocht om ruim voor 1 juni duidelijkheid te verschaffen: "de innovatiemotor van Nederland kan niet tijdelijk stil worden gezet."

Nationaal Groeifonds als cruciale aanjager voor innovatie
De ondertekenaars van deze brief hebben de afgelopen maanden en jaren geïnvesteerd om Nederland koploper te maken in technologieën waar in de toekomst verdienvermogen ligt. Het Nationaal Groeifonds is hiervan een cruciale aanjager. Diverse projecten zijn al gestart en boeken resultaten. Denk hierbij aan het ontwikkelen van (digitale) technologie, het verbeteren van de zorg met meer aandacht voor de mens, en het bevorderen van de veiligheid in Nederland in een steeds veranderende wereld.

Met de oprichting van het Nationaal Groeifonds zijn de nationale investeringen in innovatie weer gestegen, wat hard nodig was, aangezien Nederlandse investeringen achterbleven ten opzichte van omringende landen. Dit terwijl Nederland de ambitie heeft om voorop te lopen in de ontwikkeling en productie van technologieën die we in de toekomst gebruiken, inclusief bijbehorende talent- en kennisontwikkeling, zoals uitgewerkt in de Nationale Technologiestrategie. De Tweede Kamer wordt daarom opgeroepen om stabiel beleid te voeren, zeker nu er nog geen kabinet is.

Brede steun
De brief wordt breed gesteund en is door deze partijen ondertekend:
NLdigital, FME, VNO-NCW, Federatie van technische universiteiten 4TU, Topsector ICT, Holland High Tech, Future Network Services, Maritiem Masterplan, Quantum Delta NL, TNO, MARIN, Materials innovation institute, Brainport Development, NXP, KPN, Thales, Nokia, Odido, VodafoneZiggo, GKN/Fokker, Ericsso, Airbus, Nederland Maritiem Land, Cyberveilig Nederland, Netherlands Aerospace Group, Netherlands Maritime Technology, Dutch Data Center Association, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Dutch Cloud Community, CIO Platform, Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT, Stichting Lucht- en Ruimtevaart Nederland, Twente Board, Fiber Carrier Association, Nederlandse Offshore Energie (IRO).
 

Lees de brief hier

Duidelijkheid over toekomst Nationaal Groeifonds om sloop van innovatieklimaat te voorkomen