Tweede Kamer ontvangt ‘Roadmap digitaal veilige hard- en software’

Belangrijk thema is de veiligheid van Internet of Things apparaten. Over dit thema heeft het Ministerie van Economische Zaken een roadmap opgesteld: de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software (‘Roadmap DVHS’). Deze beoogt de benodigde samenhangende aanpak te bieden om als Nederland voorop te lopen bij het bevorderen van de digitale veiligheid van hard- en software. De Roadmap DVHS geeft mede invulling aan de Nederlandse Cybersecurityagenda, en benut inzichten en aanbevelingen uit het TNO-rapport ‘Digitaal Veilige Hard- en Software’. Bij het opstellen van deze roadmap is bovendien rekening gehouden met Europese ontwikkelingen en het advies van de Cyber Security Raad over dit onderwerp.

De roadmap vind je hier.