Perfect day is lid van Cyberveilig Nederland

Perfect day is lid van Cyberveilig Nederland.

Perfect Day is dé partij voor cyber & data security in het mkb. Onze dienstverlening is speciaal ontworpen voor kleine bedrijven: makkelijk, persoonlijk en betaalbaar. Wij sturen een cyber expert langs die in max 2 uur de digitale veiligheid en databescherming van het bedrijf  op hoofdlijnen in kaart brengt. Ons motto? Met een aantal relatief eenvoudige maatregelen ben je al een stuk veiliger. Je moet gewoon beginnen! Dat beginnen gebeurt op basis van 4 pijlers: medewerkers, wetgeving (AVG), techniek (ketenveiligheid, IT & OT) en noodprocessen. Met extra aandacht voor thuiswerken in deze tijd. De bevindingen van risico’s en kwetsbaarheden bundelen we in een makkelijk leesbaar rapport met concrete acties. Die wij vervolgens in samenwerking met de eigen IT-leverancier van het bedrijf kunnen oppakken. Wij vinden het belangrijk om samen met bestaande leveranciers te werken in plaats van een extra schakel in de keten te worden. 

Perfect Day is ontwikkeld in het innovatielab van Nationale-Nederlanden en zal zich binnen Cyberveilig Nederland voegen in de werkgroep Kwaliteit en Transparantie, die o.a. toewerkt naar een risicomodel voor de verzekeringsmarkt en keurmerk voor mkb bedrijven. 

Kijk voor meer informatie op www.perfectday.nl