Help mee met het ontwikkelen van dcypher en neem deel aan de sessies in mei en juni!

Vanuit Cyberveilig Nederland zijn we nauw betrokken bij Dcypher. Dcypher is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Het is een community van mensen die actief zijn binnen cybersecurity. Dcypher houdt zich onder andere bezig met het versterken van de innovatieketen. Dit doen ze onder andere door vraag en aanbod van kennis beter aan elkaar te verbinden en beter te coördineren.

Het platform gaat:

  • kennisontwikkeling stimuleren;
  • een impuls geven aan het cybersecurity bedrijfsleven; en
  • de Rijksoverheid ondersteunen in haar rol als ‘launching customer’.

In de komende periode worden er 10 workshops georganiseerd door dcypher. Hierbij wordt de community actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van het platform. De sessies die staan gepland vinden allen plaats van 16-18h en zijn de volgende;

18 mei Hoe krijgen we passender cybersecurityoplossingen voor het mkb (en privépersonen)?

20 mei Hoe zorgen we voor voldoende cybersecurity studenten en specialisten in Nederland met de juiste competenties?

26 mei Hoe waarborgen we dat cybersecurity wordt meegenomen in alle digitalisering?

27 mei Hoe zorgen we ervoor dat security by design altijd wordt toegepast, ook en vooral binnen de ICT-sector zelf?

1 juni   Hoe bereiken we de juiste mensen?

2 juni   Hoe kan dcypher haar netwerkrol goed vervullen?

3 juni   Hoe ziet een ideaal portfolio van routekaarten eruit?

7 juni   Hoe financieren we routekaarten?

8 juni   Hoe komen we tot echte ketensamenwerking en commitment op onderwerpen?

9 juni   Hoe gaat dcypher agenderen?

Schrijf je nu in via https://dcypher.nl/news/view/b82607ed-8411-4329-b1a7-b60f648aa157/join-dcypher-and-help-develop-the-cooperation-platform-10-interactive-workshops-planned en help actief mee om dcypher verder vorm te geven!