Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking

Per 9 november is de wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (wbni) in werking getreden. De Wbni is erop gericht de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten, de gevolgen van cyberincidenten te beperken en zo ook maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. De wet verplicht aanbieders van essentiële diensten (AED’s) en digitale dienstverleners (DSP’s) maatregelen te nemen...