Cyberveilig Nederland in Volkskrant: “Informatie over lekken in computernetwerken wordt niet goed gedeeld.”

In de Volkskrant van 12 december een uitgebreid artikel over de uitdagingen van informatie-delen. Directeur Petra Oldengarm heeft bijgedragen aan het artikel. Insteek van het artikel is dat zelfs als de nationale internetbeveiliger NCSC weet dat er een zwakke plek in een netwerk zit, hij die informatie niet zomaar aan alle betrokkenen kan doorgeven....

Cyberveilig Nederland aangewezen als OKTT door NCSC en NCTV

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben Cyberveilig Nederland aangewezen als schakelorganisatie (OKTT) binnen het landelijk dekkend stelsel. Hierdoor wordt intensievere informatie-uitwisseling tussen het NCSC en Nederlandse cybersecuritybedrijven mogelijk. Hans de Vries, directeur NCSC: ‘Dit is een belangrijke stap op weg naar een effectief functionerend landelijk...

Cyberveilig Nederland in Online Trust Coalitie

Vandaag, 11 september 2020 is de Online Trust Coalitie gelanceerd. Petra Oldengarm zit namens de vereniging in de stuurgroep. Het OCT is een publiek privaat samenwerkingsverband dat gezamenlijk werkt aan vertrouwen in clouddiensten. Stel, je bent voor je bedrijf op zoek naar een betrouwbare clouddienst voor de opslag van je bedrijfsgegevens. Leveranciers staan te...

Kamerbrief evaluatie Citrix-problematiek en reactie rapport WRR

Op 20 maart jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid de kabinetsreactie over het WWR-rapport “voorbereiden op de digitale ontwrichting” en de evaluatie over Citrix naar de Tweede Kamer gestuurd. Onze input voor Citrix is onder andere geweest dat de cybersecurity sector onvoldoende is meegenomeni in de informatieverstrekking met het NCSC, terwijl door...

Maatregelen tegemoetkoming werkgevers i.v.m. het coronavirus

Gisteren heeft het Kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) voor bedrijven, werknemers en zzp’ers te beperken. We hebben de belangrijkste maatregelen op een rijtje gezet: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)  De werktijdverkorting wordt tijdelijk vervangen door een Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).Op basis van deze noodmaatregel kan een ondernemer...

Opinie over informatie delen in Security Magazine

Beleidsadviseur van Cyberveilig Nederland, Liesbeth Holterman, heeft in Security Magazine een opinie geschreven over het belang van informatie delen. Hierbij is volgens Liesbeth ook een belangrijke rol voor de cybersecurity sector zelf weggelegd: als sector voeren we jaarlijks vele security-onderzoeken uit, van penetratietests tot source-code onderzoeken, van IT-audits tot Red Teaming exercities en van...

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking

Per 9 november is de wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (wbni) in werking getreden. De Wbni is erop gericht de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten, de gevolgen van cyberincidenten te beperken en zo ook maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. De wet verplicht aanbieders van essentiële diensten (AED’s) en digitale dienstverleners (DSP’s) maatregelen te nemen...