Samenwerking met NCSC mbt OKTT-status

Zoals bekend heeft Cyberveilig Nederland in december 2020 de OKTT-status gekregen. Met deze aanwijzing kan het NCSC relevante informatie over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden met Cyberveilig Nederland uitwisselen. Vanuit Cyberveilig Nederland kan deze informatie vervolgens worden gedeeld met onze leden. Momenteel zijn hierin de volgende stappen genomen: Het NCSC zet een Mattermost-groep op voor...

Cyberveilig Nederland “verzwak versleuteling niet.”

Cyberveilig Nederland heeft zich aangesloten bij een brede coalitie van technologiebedrijven, maatschappelijke organisaties en privacy-voorvechters. Deze coalitie roept de regering op om de versleuteling van communicatiediensten niet te verzwakken. Zie voor meer informatie: https://www.stimuleer-encryptie.nl/ Directeur Cyberveilig Nederland in de Volkskrant: ” Een achterdeur is niet alleen te gebruiken door goedwillenden, maar ook door kwaadwillenden. Dit...

Cyberveilig Nederland in Volkskrant: “Informatie over lekken in computernetwerken wordt niet goed gedeeld.”

In de Volkskrant van 12 december een uitgebreid artikel over de uitdagingen van informatie-delen. Directeur Petra Oldengarm heeft bijgedragen aan het artikel. Insteek van het artikel is dat zelfs als de nationale internetbeveiliger NCSC weet dat er een zwakke plek in een netwerk zit, hij die informatie niet zomaar aan alle betrokkenen kan doorgeven....

Inbreng CVN in Algemeen Overleg Cybersecurity

Op woensdag 9 december 2020 stond het Algemeen Overleg Cybersecurity gepland. CVN heeft middels een brief input gegeven voor dit overleg. Lees de brief intergraal hier: Op woensdag 9 december aanstaande staat het Algemeen Overleg Cybersecurity gepland.Cyberveilig Nederland wil u graag enkele suggesties meegeven voor dit overleg. Belang van digitalisering voor NederlandDe digitale economie...

Cyberveilig Nederland aangewezen als OKTT door NCSC en NCTV

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben Cyberveilig Nederland aangewezen als schakelorganisatie (OKTT) binnen het landelijk dekkend stelsel. Hierdoor wordt intensievere informatie-uitwisseling tussen het NCSC en Nederlandse cybersecuritybedrijven mogelijk. Hans de Vries, directeur NCSC: ‘Dit is een belangrijke stap op weg naar een effectief functionerend landelijk...

Cyberveilig Nederland in Online Trust Coalitie

Vandaag, 11 september 2020 is de Online Trust Coalitie gelanceerd. Petra Oldengarm zit namens de vereniging in de stuurgroep. Het OCT is een publiek privaat samenwerkingsverband dat gezamenlijk werkt aan vertrouwen in clouddiensten. Stel, je bent voor je bedrijf op zoek naar een betrouwbare clouddienst voor de opslag van je bedrijfsgegevens. Leveranciers staan te...

Kamerbrief evaluatie Citrix-problematiek en reactie rapport WRR

Op 20 maart jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid de kabinetsreactie over het WWR-rapport “voorbereiden op de digitale ontwrichting” en de evaluatie over Citrix naar de Tweede Kamer gestuurd. Onze input voor Citrix is onder andere geweest dat de cybersecurity sector onvoldoende is meegenomeni in de informatieverstrekking met het NCSC, terwijl door...

Maatregelen tegemoetkoming werkgevers i.v.m. het coronavirus

Gisteren heeft het Kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) voor bedrijven, werknemers en zzp’ers te beperken. We hebben de belangrijkste maatregelen op een rijtje gezet: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)  De werktijdverkorting wordt tijdelijk vervangen door een Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).Op basis van deze noodmaatregel kan een ondernemer...