Samenwerking met NCSC mbt OKTT-status

Zoals bekend heeft Cyberveilig Nederland in december 2020 de OKTT-status gekregen. Met deze aanwijzing kan het NCSC relevante informatie over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden met Cyberveilig Nederland uitwisselen. Vanuit Cyberveilig Nederland kan deze informatie vervolgens worden gedeeld met onze leden. Momenteel zijn hierin de volgende stappen genomen: Het NCSC zet een Mattermost-groep op voor...

Ledengesprekken

Zoals aangekondigd in de ALV van december plannen Petra en Liesbeth een geprek met al onze leden. Op dit moment zijn de meeste gesprekken gepland of hebben inmiddels plaatsgevonden. Een aantal uitkomsten van de gesprekken totnogtoe: onder de leden is grote behoefte aan een byers guide. Deze wordt momenteel binnen de werkgroep Kwaliteit en...

Ledengesprekken van start

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 7 december vorig jaar is aangekondigd dat we vanuit het bureau Cyberveilig Nederland in januari en februari met al onze leden in gesprek willen gaan. Insteek van het gesprek is om te hoe het met jullie gaat en welke ontwikkelingen er bij jullie plaatsvinden en wat voor jullie...

Projectgroep Informatiedeling van start

In december 2020 is Cyberveilig Nederland door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangewezen als schakelorganisatie (OKTT) binnen het landelijk dekkend stelsel. Hierdoor wordt intensievere informatie uitwisseling tussen het NCSC en Nederlandse cybersecuritybedrijven mogelijk. Vanuit deze OKTT-status streven we als vereniging naar een betere informatiedeling met het NCSC, tussen de leden én met andere...

Gezocht: pentester voor (nieuwe) website

Vanuit Cyberveilig Nederland zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website. Uiteraard moet de website goed beveiligd zijn en wordt dit meegenomen in het ontwerp en de bouw. Het is natuurlijk belangrijk dat we de site goed testen voordat deze in gebruik wordt genomen. We zoeken daarom lidbedrijven die hierbij willen ondersteunen...