One Conference 2019: Call for papers

Op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2019 vindt de jaarlijkse One Conference plaats. De One is een jaarlijkse conferentie waar ruim 1.200 deelnemers van over de hele wereld inzichten en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity met elkaar delen. De One wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het...

Defensie Cyber Strategie 2018 gepubliceerd

Deze week is de Defensie Cyber Strategie 2018: Investeren in digitale slagkracht voor Nederland verschenen. Directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm, heeft vanuit de cybersecurity sector input gegeven aan deze Strategie tijdens een sessie met de minister van Defensie eerder dit jaar. Onder andere de noodzaak tot (betere) samenwerking tussen Defensie en de cybersecurity sector...

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking

Per 9 november is de wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (wbni) in werking getreden. De Wbni is erop gericht de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten, de gevolgen van cyberincidenten te beperken en zo ook maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. De wet verplicht aanbieders van essentiële diensten (AED’s) en digitale dienstverleners (DSP’s) maatregelen te nemen...

NCSC en DTC publiceren handreiking cybersecurity samenwerking

Omdat ICT-structuren, zowel binnen als buiten organisaties steeds meer met elkaar verweven raken is het noodzakelijk om samen te werken. Om dreigingen te kunnen herkennen is het uitwisselen van kennis, informatie en expertise van belang. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Centre (DTC) hebben daarom vier nieuwe handreikingen ontwikkeld die...

Cyberveilig Nederland in vakblad Security Management

In het vakblad Security Management van oktober staat een uitgebreid interview met directeur Petra Oldengarm en beleidsadviseur Liesbeth Holterman. In dit artikel wordt onder andere stil gestaan bij de oprichting en de doelstelling van de vereniging, de noodzaak om te komen tot een transparante markt waar opdrachtgevers een goede inschatting kunnen maken van prijs...

Terugblik Algemeen Overleg Digitalisering

Op 20 september 2018 debatteerde de Tweede Kamer met de Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de Digitaliseringsstrategie en de voortgang van het Digital Trust Centre. Cyberveilig Nederland heeft voorafgaand aan dit Algemeen Overleg diverse Kamerleden van input voorzien. Onder andere deelde het CDA ons standpunt om dreigingsinformatie die voorhanden is bij, onder...

Cyberveilig Nederland herkent zich in oproep Cyber Security Raad aangaande numerus fixi

De Cyber Security Raad (hierna de raad) luidt de noodklok over het feit dat een aantal universiteiten heeft aangegeven de studentengroei voor de studie kunstmatige intelligentie en aanverwante studies als data science en business analytics vanwege capaciteitsproblemen niet meer aan te kunnen. De raad vindt de invoering van numeri fixi-systemen een ongewenste en zorgelijke...