Blog Security Magazine: Haagse beleidstukken

De ambtelijke molen staat nooit stil. Ook niet, of moet ik zeggen juist niet, door een crisis zoals we die nu doormaken door Covid-19. Recent is een beleidsstuk verschenen dat minder aandacht heeft gekregen dan het verdient. Het gaat om het stuk ‘Brede Maatschappelijke Heroverwegingen’ (BMH). Het stuk is geschreven nadat de Tweede Kamer in...

De Nationale Cyber Security Educatie Agenda (NCSEA) is verschenen

In het afgelopen jaar is er door dcypher, het Nederlandse platform voor onderzoek en onderwijs op het terrein van cybersecurity, hard gewerkt aan het maken van een onderwijsagenda om de ’talent gap’ in Nederland op het terrein van cybersecurity te verkleinen. De vraag naar studenten met cybersecurity kennis en talent alsook naar cybersecurity professionals...

Kamerbrief “Resultaten verkenningen en vervolgaanpak cybersecurity kennisontwikkeling en innovatie”

Op 9 april jl. heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de kamerbrief gepubliceerd over de resultaten van de verkenningen en vervolgaanpak cybersecurity kennisontwikkeling en innovatie. Cyberveilig Nederland heeft belangrijke input geleverd voor deze kamerbrief. Onze behoefte analyse van het Nederlandse cybersecurity bedrijfsleven (zie hiervoor: https://cyberveilignederland.nl/wp-content/uploads/2019/07/Inventarisatie-kennis-en-innovatie-cybersecurity-sector-Cyberveilig-Nederland.pdf) heeft mede als input gediend van de...

Kamerbrief evaluatie Citrix-problematiek en reactie rapport WRR

Op 20 maart jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid de kabinetsreactie over het WWR-rapport “voorbereiden op de digitale ontwrichting” en de evaluatie over Citrix naar de Tweede Kamer gestuurd. Onze input voor Citrix is onder andere geweest dat de cybersecurity sector onvoldoende is meegenomeni in de informatieverstrekking met het NCSC, terwijl door...

Maatregelen tegemoetkoming werkgevers i.v.m. het coronavirus

Gisteren heeft het Kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) voor bedrijven, werknemers en zzp’ers te beperken. We hebben de belangrijkste maatregelen op een rijtje gezet: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)  De werktijdverkorting wordt tijdelijk vervangen door een Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).Op basis van deze noodmaatregel kan een ondernemer...

Digital Trust Center krijgt groen licht om door te gaan

Het Digital Trust Center (DTC van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het groene licht gekregen om door te gaan. Het DTC is in 2018 opgericht om het niet-vitale bedrijfsleven cyber-weerbaarder te maken. Het groene licht is gegeven nadat onderzoeksbureau Kwink Groep, verantwoordelijk voor de uitvoering van de evaluatie, tot een positief...

Inschrijving deelname Conferentie Nederland Digitaal geopend

De tweede editie van de Conferentie Nederland Digitaal wordt dit jaar gehouden van 16 tot 19 maart. De organisatie verwacht enkele duizenden deelnemers die vanuit hun vakgebied, sector of beleidsterrein betrokken zijn bij de digitalisering van Nederland. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden. Het programma omvat tientallen sessies, samengesteld in samenwerking met meer 100...

Opinie over informatie delen in Security Magazine

Beleidsadviseur van Cyberveilig Nederland, Liesbeth Holterman, heeft in Security Magazine een opinie geschreven over het belang van informatie delen. Hierbij is volgens Liesbeth ook een belangrijke rol voor de cybersecurity sector zelf weggelegd: als sector voeren we jaarlijks vele security-onderzoeken uit, van penetratietests tot source-code onderzoeken, van IT-audits tot Red Teaming exercities en van...