“Innovatie is het onderscheid tussen een leider en een volger”

Om de positie van Nederland te versterken is het noodzakelijk dat de innovatieketen op het terrein van cybersecurity wordt verbeterd. Vanwege de rol van de Nederlandse cybersecurity sector, als potentiële accelerator voor innovatievraagstukken, is Cyberveilig Nederland door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd een inventarisatie te doen onder haar leden dat een...

CSBN 2019: ontwrichting maatschappij ligt op de loer

Vandaag, 11 juni, is het Cyber Security Beeld Nederland (CSBN) gepubliceerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV. In het CSBN, waar Liesbeth Holterman namens Cyberveilig Nederland in verschillende expertsessies input heeft geleverd, wordt gewaarschuwd voor ontwrichting van de Nederlandse maatschappij door cyberaanvallen uit het buitenland. De vrijwel volledige afhankelijkheid van digitalisering heeft...

Dcypher magazine over cybersecurity en onderzoek

In het jaarlijkse magazine dat wordt uitgegeven door dcypher staat een interview met de directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm. In het interview geeft Oldengarm het belang aan van samenwerken tussen het cybersecurity bedrijfsleven en de wetenschap, maar geeft aan dat deze samenwerking wel aan vernieuwing toe is: “door onderzoeksfinanciers wordt nogal makkelijk gedacht...

Cyberveilig Nederland in gesprek met hoogleraren cybersecurity

In de AG Connect van 15 mei 2018 wordt hoogleraar Cybersecurity aan de TU Delft geïnterviewd over de ‘braindrain’ die momenteel plaats vindt in Nederland. Diverse hoogleraren cybersecurity maken zich, gesteund door de Cyber Security Raad, grote zorgen over het gebrek aan onderzoeksgelden voor cybersecurity en het capaciteitsgebrek om genoeg studenten op te leiden....

One Conference 2019: Call for papers

Op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2019 vindt de jaarlijkse One Conference plaats. De One is een jaarlijkse conferentie waar ruim 1.200 deelnemers van over de hele wereld inzichten en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity met elkaar delen. De One wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het...

Defensie Cyber Strategie 2018 gepubliceerd

Deze week is de Defensie Cyber Strategie 2018: Investeren in digitale slagkracht voor Nederland verschenen. Directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm, heeft vanuit de cybersecurity sector input gegeven aan deze Strategie tijdens een sessie met de minister van Defensie eerder dit jaar. Onder andere de noodzaak tot (betere) samenwerking tussen Defensie en de cybersecurity sector...

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking

Per 9 november is de wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (wbni) in werking getreden. De Wbni is erop gericht de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten, de gevolgen van cyberincidenten te beperken en zo ook maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. De wet verplicht aanbieders van essentiële diensten (AED’s) en digitale dienstverleners (DSP’s) maatregelen te nemen...

NCSC en DTC publiceren handreiking cybersecurity samenwerking

Omdat ICT-structuren, zowel binnen als buiten organisaties steeds meer met elkaar verweven raken is het noodzakelijk om samen te werken. Om dreigingen te kunnen herkennen is het uitwisselen van kennis, informatie en expertise van belang. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Centre (DTC) hebben daarom vier nieuwe handreikingen ontwikkeld die...

Cyberveilig Nederland in vakblad Security Management

In het vakblad Security Management van oktober staat een uitgebreid interview met directeur Petra Oldengarm en beleidsadviseur Liesbeth Holterman. In dit artikel wordt onder andere stil gestaan bij de oprichting en de doelstelling van de vereniging, de noodzaak om te komen tot een transparante markt waar opdrachtgevers een goede inschatting kunnen maken van prijs...