Cyberveilig Nederland in Volkskrant: “Informatie over lekken in computernetwerken wordt niet goed gedeeld.”

In de Volkskrant van 12 december een uitgebreid artikel over de uitdagingen van informatie-delen. Directeur Petra Oldengarm heeft bijgedragen aan het artikel. Insteek van het artikel is dat zelfs als de nationale internetbeveiliger NCSC weet dat er een zwakke plek in een netwerk zit, hij die informatie niet zomaar aan alle betrokkenen kan doorgeven....

Cyberveilig Nederland aangewezen als OKTT door NCSC en NCTV

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben Cyberveilig Nederland aangewezen als schakelorganisatie (OKTT) binnen het landelijk dekkend stelsel. Hierdoor wordt intensievere informatie-uitwisseling tussen het NCSC en Nederlandse cybersecuritybedrijven mogelijk. Hans de Vries, directeur NCSC: ‘Dit is een belangrijke stap op weg naar een effectief functionerend landelijk...

Cyberveilig Nederland commiteert zich aan TechTegenCorona

Sinds het begin van de COVID-19 crisis in maart hebben tech bedrijven de handen ineengeslagen en besloten de overheid en de zorg te helpen. Inmiddels is TechTegenCorona uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met gecombineerde inzet van ruim 300 tech bedrijven en de overheid. Cyberveilig Nederland heeft zich ook gecommiteerd aan TechTegenCorona. Vanuit CVNL bliven wij...

Persbericht: gezamenlijke brancheorganisaties maken zich zorgen: te weinig ambitie kabinet voor versterken digitale economie

Leidschendam, 22 september 2020 | Een coalitie van negen (branche)organisaties uit de digitale economie heeft de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd langs de digitale meetlat gelegd. Ze komen gezamenlijk tot de conclusie dat het kabinet digitalisering weliswaar belangrijk vindt, maar toch onvoldoende bereid blijkt om daarvoor regie te nemen en de juiste investeringen...

Cyberveilig Nederland in Online Trust Coalitie

Vandaag, 11 september 2020 is de Online Trust Coalitie gelanceerd. Petra Oldengarm zit namens de vereniging in de stuurgroep. Het OCT is een publiek privaat samenwerkingsverband dat gezamenlijk werkt aan vertrouwen in clouddiensten. Stel, je bent voor je bedrijf op zoek naar een betrouwbare clouddienst voor de opslag van je bedrijfsgegevens. Leveranciers staan te...