Impact covid-19 op de cybersecurity sector Q3.

Ook in Q3 heeft Cyberveilig Nederland weer een enquete onder haar leden gehouden over de impact van de huidige corona-pandemie op de cybersecurity sector. Uit de enquete is gebleken dat er ten opzichte van Q2 niet heel veel veranderingen zijn. Er zijn een aantal opvallende verschillen ten opzichte van het vorige kwartaal. Zo maakt...

Persbericht: gezamenlijke brancheorganisaties maken zich zorgen: te weinig ambitie kabinet voor versterken digitale economie

Leidschendam, 22 september 2020 | Een coalitie van negen (branche)organisaties uit de digitale economie heeft de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd langs de digitale meetlat gelegd. Ze komen gezamenlijk tot de conclusie dat het kabinet digitalisering weliswaar belangrijk vindt, maar toch onvoldoende bereid blijkt om daarvoor regie te nemen en de juiste investeringen...

Cyberveilig Nederland in vakblad voor financieel adviseurs: VVP Online over belang basismaatregelen

Beleidsadviseur van Cyberveilig Nederland, Liesbeth Holterman, heeft een bijdrage geleverd aan het vakblad voor financieel adviseurs, VVP Online. In het artikel gaat Liesbeth is over het belang van het nemen van (de juiste) basismaatregelen. Cybercriminaliteit is een wereldwijd verdienmodel geworden. Op het dark web kun je kant-en-klare programma’s aanschaffen om een website plat te...

Artikel in De Crisismanager: “Cyberveilig Nederland: Nieuwe risico’s worden onvoldoende gezien”

Directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm is geïnterviewd voor het magazine De Crisismanager: Cyberrisico’s en bedreigingen veranderen snel. Bedrijven die hier niet op inspelen, doen de voordeur op slot maar laten de ramen open staan. Zo komen criminelen toch gemakkelijk binnen. “Organisaties in de vitale sectoren hebben over het algemeen veel beveiligingsmaatregelen genomen, mede omdat...

Coronacrisis gaat grotendeels aan cybersecuritymarkt voorbij

De ontwikkelingen rond het coronavirus gooien sommige sectoren volledig in de rode cijfers, terwijl andere nog nooit zulke goede omzetten hebben gerapporteerd. De cybersecurity-markt in Nederland lijkt daar precies tussen te vallen: de sector merkt op dit moment beperkte gevolgen van de crisis. Dit blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Cyberveilig Nederland onder haar leden....

Blog Security Magazine: Haagse beleidstukken

De ambtelijke molen staat nooit stil. Ook niet, of moet ik zeggen juist niet, door een crisis zoals we die nu doormaken door Covid-19. Recent is een beleidsstuk verschenen dat minder aandacht heeft gekregen dan het verdient. Het gaat om het stuk ‘Brede Maatschappelijke Heroverwegingen’ (BMH). Het stuk is geschreven nadat de Tweede Kamer in...

Blog in Security Magazine: voorbij de schaamte

In de eerste cybersecurity nieuwsbrief van Security Management doet directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm, een oproep tot meer openheid bij slachtoffers van cybersecurity incidenten. Petra doet de (terechte) constatering dat we er met zijn allen mede debet aan zijn dat er veel schaamte rondom slachtoffers van cyberincidenten blijft hangen. Zolang we commentaar blijven leveren...