De Nationale Cyber Security Educatie Agenda (NCSEA) is verschenen

In het afgelopen jaar is er door dcypher, het Nederlandse platform voor onderzoek en onderwijs op het terrein van cybersecurity, hard gewerkt aan het maken van een onderwijsagenda om de ’talent gap’ in Nederland op het terrein van cybersecurity te verkleinen. De vraag naar studenten met cybersecurity kennis en talent alsook naar cybersecurity professionals...

Kamerbrief “Resultaten verkenningen en vervolgaanpak cybersecurity kennisontwikkeling en innovatie”

Op 9 april jl. heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de kamerbrief gepubliceerd over de resultaten van de verkenningen en vervolgaanpak cybersecurity kennisontwikkeling en innovatie. Cyberveilig Nederland heeft belangrijke input geleverd voor deze kamerbrief. Onze behoefte analyse van het Nederlandse cybersecurity bedrijfsleven (zie hiervoor: https://cyberveilignederland.nl/wp-content/uploads/2019/07/Inventarisatie-kennis-en-innovatie-cybersecurity-sector-Cyberveilig-Nederland.pdf) heeft mede als input gediend van de...

Inschrijving deelname Conferentie Nederland Digitaal geopend

De tweede editie van de Conferentie Nederland Digitaal wordt dit jaar gehouden van 16 tot 19 maart. De organisatie verwacht enkele duizenden deelnemers die vanuit hun vakgebied, sector of beleidsterrein betrokken zijn bij de digitalisering van Nederland. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden. Het programma omvat tientallen sessies, samengesteld in samenwerking met meer 100...

Start National Cyber Security Summer School 2019

Vandaag is de start van de National Cyber Security Summer School (NCS3) die dcypher nu voor het vierde jaar organiseert. Cyberveilig Nederland is trots partner van de NCS3. Verschillende leden van Cyberveilig Nederland dragen actief bij aan het slagen van de NCS3. Niet alleen worden er verschillende gastcolleges gegeven door onder andere Secura, KPN...

“Innovatie is het onderscheid tussen een leider en een volger”

Om de positie van Nederland te versterken is het noodzakelijk dat de innovatieketen op het terrein van cybersecurity wordt verbeterd. Vanwege de rol van de Nederlandse cybersecurity sector, als potentiële accelerator voor innovatievraagstukken, is Cyberveilig Nederland door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd een inventarisatie te doen onder haar leden dat een...

Cyber-industrie meets cyber-wetenschap

Op maandag 27 mei 2019 heeft Cyberveilig Nederland samen met dcypher een rondetafel georganiseerd waar een aantal cybersecurity-wetenschappers het gesprek aan gingen met de cyber-industrie. Het doel van de bijeenkomst was van elkaar te leren, te gaan nadenken over een gedeelde agenda, betrokkenheid te tonen en de toegevoegde waarde te identificeren die zowel de...

Dcypher magazine over cybersecurity en onderzoek

In het jaarlijkse magazine dat wordt uitgegeven door dcypher staat een interview met de directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm. In het interview geeft Oldengarm het belang aan van samenwerken tussen het cybersecurity bedrijfsleven en de wetenschap, maar geeft aan dat deze samenwerking wel aan vernieuwing toe is: “door onderzoeksfinanciers wordt nogal makkelijk gedacht...

Cyberveilig Nederland in gesprek met hoogleraren cybersecurity

In de AG Connect van 15 mei 2018 wordt hoogleraar Cybersecurity aan de TU Delft geïnterviewd over de ‘braindrain’ die momenteel plaats vindt in Nederland. Diverse hoogleraren cybersecurity maken zich, gesteund door de Cyber Security Raad, grote zorgen over het gebrek aan onderzoeksgelden voor cybersecurity en het capaciteitsgebrek om genoeg studenten op te leiden....