Blog Petra Oldengarm: ‘Practise what you preach’

Elke maand schrijft directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm, een blog voor Security Management. ‘Practise what you preach.’ Recent verscheen er een tweetal rapporten van de Algemene Rekenkamer over de staat van cybersecurity. Eén ging over cybersecurity binnen het grenstoezicht op Schiphol van de Koninklijke Mareschaussee (ministerie van Defensie) en de ander over de informatiebeveiliging...

Artikel in De Crisismanager: “Cyberveilig Nederland: Nieuwe risico’s worden onvoldoende gezien”

Directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm is geïnterviewd voor het magazine De Crisismanager: Cyberrisico’s en bedreigingen veranderen snel. Bedrijven die hier niet op inspelen, doen de voordeur op slot maar laten de ramen open staan. Zo komen criminelen toch gemakkelijk binnen. “Organisaties in de vitale sectoren hebben over het algemeen veel beveiligingsmaatregelen genomen, mede omdat...

Kamerbrief evaluatie Citrix-problematiek en reactie rapport WRR

Op 20 maart jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid de kabinetsreactie over het WWR-rapport “voorbereiden op de digitale ontwrichting” en de evaluatie over Citrix naar de Tweede Kamer gestuurd. Onze input voor Citrix is onder andere geweest dat de cybersecurity sector onvoldoende is meegenomeni in de informatieverstrekking met het NCSC, terwijl door...

Bijdrage ICT.tv online over Cybersecurity

ICTTV is een platform dat binnen de branche ICT innovaties, thema’s, opportune vraagstukken en werkgelegenheid alsmede events transparant maakt en vertaalt naar beeld. Voor het thema Cybersecurity zijn Liesbeth Holterman en Petra Oldengarm van Cyberveilig Nederland geïnterviewd. Zij gaan samen met Jeroen Smits in op het belang van het maken van een risico-profiel, hoe...

“De basis op orde”

In het blad Analyse, dat als bijlage wordt opgenomen in het FD (Financieel Dagblad) staat een artikel van directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm. In het blad gaat Petra in op het belang van de ‘basishygiëne’ voor bedrijven op het gebied van cybersecurity. Zie ook: https://issuu.com/europeanmediapartner/docs/analyse26-veiligheid-en-healthcare-...