Bijdrage ICT.tv online over Cybersecurity

ICTTV is een platform dat binnen de branche ICT innovaties, thema’s, opportune vraagstukken en werkgelegenheid alsmede events transparant maakt en vertaalt naar beeld. Voor het thema Cybersecurity zijn Liesbeth Holterman en Petra Oldengarm van Cyberveilig Nederland geïnterviewd. Zij gaan samen met Jeroen Smits in op het belang van het maken van een risico-profiel, hoe...

“De basis op orde”

In het blad Analyse, dat als bijlage wordt opgenomen in het FD (Financieel Dagblad) staat een artikel van directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm. In het blad gaat Petra in op het belang van de ‘basishygiëne’ voor bedrijven op het gebied van cybersecurity. Zie ook: https://issuu.com/europeanmediapartner/docs/analyse26-veiligheid-en-healthcare-...

Dcypher magazine over cybersecurity en onderzoek

In het jaarlijkse magazine dat wordt uitgegeven door dcypher staat een interview met de directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm. In het interview geeft Oldengarm het belang aan van samenwerken tussen het cybersecurity bedrijfsleven en de wetenschap, maar geeft aan dat deze samenwerking wel aan vernieuwing toe is: “door onderzoeksfinanciers wordt nogal makkelijk gedacht...

Cyberveilig Nederland in vakblad Security Management

In het vakblad Security Management van oktober staat een uitgebreid interview met directeur Petra Oldengarm en beleidsadviseur Liesbeth Holterman. In dit artikel wordt onder andere stil gestaan bij de oprichting en de doelstelling van de vereniging, de noodzaak om te komen tot een transparante markt waar opdrachtgevers een goede inschatting kunnen maken van prijs...

Interview: we willen de markt van cybersecurity dienstverleners transparanter en sterker maken

De Vereniging van Nederlandse Assurantie Bureau’s komt uit met een speciale uitgave over het thema cybersecurity. Petra Oldengarm en Liesbeth Holterman van Cyberveilig Nederland geven in het magazine de visie van Cyberveilig Nederland hoe de cybersecurity sector en de verzekeringssector gezamenlijk zou kunnen optrekken om digitaal weerbaarder te worden. Het artikel lees je hier....

Interview: Security moet weg bij IT

Kersverse directeur Petra Oldengarm van Cyberveilig Nederland licht in de AG Connect toe waarom het noodzakelijk werd om een nieuwe branchevereniging voor de cybersecurity sector op te richten.  Zie verder: https://www.agconnect.nl/artikel/cyberveilig-nederland-security-moet-weg-bij-it  (foto: Jeroen Jumelet)...